Illustration som visar planen för badet i Surahammar.

Surahammar satsar på utebadet – badplatsen ska bli mer tillgänglig

Surahammars kommun ska under kommande år göra en satsning på det kommunala utebadet i Surahammar med fokus på ökad tillgänglighet.

Publicerad

Planen i korthet

  • Surahammars kommun planerar att öka tillgängligheten vid sitt populära utebad, med nya parkeringsplatser för rörelsehindrade, omklädningsbås och grillplats till badsäsongen 2024.
  • Projektet stöds av Naturvårdsverkets LONA-bidrag och inkluderar en ny gångstig samt en ramp ner i vattnet för rullstolsanvändare, med arbeten utförda av Emgards Mark & Anläggning AB.

Den här faktarutan har skapats av Labrador AI och korrekturläst av en journalist.

– Vi vill att så många som möjligt ska ha glädje av våra badplatser. Eftersom behoven ser olika ut för olika personer genomför vi nu en satsning för att öka tillgängligheten på vårt populära utebad i Surahammar, berättar kommunstyrelsens ordförande Johanna Olofsson (M). 

Arbetet genomförs med stöd från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA, som är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Utvecklingen av platsen sker under två år, vissa insatser är mindre och kan göras snabbare medan andra är stora och kräver större investeringar. 

Arbetet med att göra badplatsen mer tillgänglig har redan startat.

– Redan till badsäsongen 2024 kommer det att angöras nya parkeringsplatser för rörelsehindrade, nya omklädningsbås och en ny grillplats. Inför nästa säsong planeras en ny hårdgjord gångstig till en förlängning av nuvarande strand och en ramp ner i vattnet som ska kunna användas med tex rullstol, berättar Mikael Berg, teknisk chef på Surahammars kommun. 

Arbetet utförs av det lokala företaget Emgards Mark & Anläggning AB på uppdrag av ramavtalsupphandlade Silfvernagels Åkeri & Maskin AB. 

Powered by Labrador CMS