Utsatt grupp. Personer som utsätts för sexuellt våld kommer från och med nu att få gratis vård.
Utsatt grupp. Personer som utsätts för sexuellt våld kommer från och med nu att få gratis vård.

Offer för sexuellt våld får avgiftsfri vård i Västmanland

Under onsdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västmanland att offer för sexuellt våld från och med nu ska få avgiftsfri vård.

Publicerad

– Beslutet blev omedelbart justerat, vilket innebär att det började gälla direkt efter beslutet, säger Lina Eriksson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, till Västerås Tidning.

All vård som är i direkt anslutning till det akuta besöket och fram tills dess att patienten är färdigbehandlad är nu avgiftsfri. Beslutet gäller även inneliggande vård, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Nu är inte begränsade ekonomiska resurser ett hinder att söka vård i Västmanland när man blivit utsatt för sexuellt våld. Det är bred politisk samsyn i att stödja den här gruppen, säger Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, ansvarig för specialistsjukvård.

Hur länge har ni behandlat frågan?

– Frågan om bättre vårdkedja för personer utsatta för sexuellt våld är en prioriterad fråga för nya regionstyret. Den finns med i vår första gemensamma regionplan. Vid regionfullmäktiges möte i december då budgeten behandlades föreslog SD att avgift skulle tas bort vid akut vård. Vi biföll förslaget för att den frågan skulle lösas så snart som möjligt, säger Malin Gabrielsson (KD) till Västerås Tidning.

Styr regionen. Lina Eriksson (L), Mikael Andersson Elfgren (M) och Malin Gabrielsson (KD).
Styr regionen. Lina Eriksson (L), Mikael Andersson Elfgren (M) och Malin Gabrielsson (KD).

Hur känns det att det är en bred politisk samsyn i beslutet?

– Det är viktigt för långsiktigheten i ett beslut - så det håller över tid. Flera partier har lagt förslag på området, vilket innebär att poltiken har hört och tagit till sig synpunkter och fakta från olika studier, organisationer och patienter. Från regionstyret kommer vi fortsätta arbeta med att stärka hela vårdkedjan inklusive rehabilitering, säger Lina Eriksson (L).

Utan rädsla för spår

Avgiftsfrihet gäller för det initiala besöket på akuten eller kvinnokliniken, provtagning och direkt efterföljande kuratorkontakt.

Hur känns det att kunna presentera en nyhet som denna?

– Jag är glad framför allt för att vi underlättar för personer i ett mycket utsatt läge att de ska våga kontakta sjukvården utan rädsla för spår som en faktura eller annat att de besökt sjukvården, säger Malin Gabrielsson (KD) till Västerås Tidning.

– Det känns bra att kunna erbjuda jämlik vård för dem som utsatts för sexuellt våld, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland, i ett pressmeddelande.

Powered by Labrador CMS