Genom det extra anslaget kan Almi anlita fler rådgivare och därmed hjälpa fler av länets företag.
Genom det extra anslaget kan Almi anlita fler rådgivare och därmed hjälpa fler av länets företag.

Fyra miljoner från regionen till företagens kompetensförsörjning

Almi Mälardalen får 4,2 miljoner från Region Västmanland för att under 2024–2026 skapa bättre förutsättningar för kompetensförsörjning hos små och medelstora företag i Mälardalen. 

Publicerad

Det handlar om att kunna attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens, men även om att utveckla och behålla befintliga medarbetare.

Att ha tillgång till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att utvecklas, växa och vara konkurrenskraftiga. Regionen bidrar ekonomiskt till ett projekt där Almi Företagspartner Mälardalen och Industriellt utvecklingscenter (IUC) i Örebro ger små och medelstora företag möjlighet att arbeta med att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– För att små och medelstora företag i Västmanland ska kunna växa behöver de rätt medarbetare. På det här sättet stöttar vi företagens möjligheter till utveckling och tillväxt och därmed deras konkurrenskraft, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektets främsta mål är att testa metoder för hur man bäst stöttar företagen, genomföra affärsutvecklande insatser såsom affärsrådgivning och stärka företagens egen förmåga att bedriva strategiskt kompetensförsörjningsarbete. Projektet ska även fördjupa företagens kunskap om utbildningssystemet och utbildningsaktörer för att stärka samverkan mellan utbildning och företag.

– Genom att bidra till projektet ger vi företagen möjlighet till kunskap, verktyg och coaching från Almi Mälardalen för att arbeta konkret med sin kompetensförsörjning, säger Pernilla Conley Pettersson, tf verksamhetschef, näringsliv och kompetensförsörjning.

Powered by Labrador CMS