Nytt bostadsområde kan ta form mellan Västerås och Skultuna

På torsdagens byggnadsnämnd togs bland annat beslut om samråd för detaljplaner som gör det möjligt att bygga 46 nya bostäder och en förskola i norra Hökåsen och 100 bostäder och en förskola nära Forsby mellan Västerås och Skultuna.

Detaljplanen i norra Hökåsen, detaljplan nr 1962, gör det möjligt att bygga cirka 46 nya friliggande småhus samt en förskola med åtta avdelningar. Den nya bebyggelsen ska anpassas till områdets karaktär som natur- och rekreationsområde. Planen gör det också möjligt att anlägga en ny gata till bostäderna och förskolan samt nya gång- och cykelvägar, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

– Det är ett känsligt läge som kräver mycket anpassning men det är också attraktivt för bostäder med fina rekreationsmöjligheter och nära till kollektivtrafik och annan service som redan finns i Hökåsen, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

Illustrationsplan över Dp 1962, Hökåsen.

På nämnden togs också beslut om samråd för detaljplan nr 1981 för ett område nära Forsby mellan Västerås och Skultuna, längs Skultunavägen. Fastigheterna som planläggs är Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 bostäder och en förskola. Den nya bebyggelsen i Forsby består framför allt av friliggande enbostadshus på större fastigheter. I södra delarna av planområdet blir det möjligt att även bygga parhus och radhus på mindre fastigheter.

– Boendemiljön kan bli mycket bra i detta område med naturen in på knuten och samtidigt god tillgänglighet med redan utbyggd cykel- och kollektivtrafikinfrastruktur, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Powered by Labrador CMS