RESTRIKTIONER FÖRSVINNER. Deltagartak och andra restriktioner lyfts den 29 september. Även om trånga situationer lockar gäller det att hålla avstånd, inte minst om man är ovaccinerad. Foto: Mostphotos

Restriktioner borttagna – det här gäller nu

Idag lyfts i stort sett alla restriktioner kring smittspridningen av covid-19. Men ovaccinerade får fortsatt restriktioner att förhålla sig till.

Publicerad

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

– Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

Några restriktioner som varit aktuella sedan pandemins början i mars 2020:

• Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort

• Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort

• De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort

• Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Folkhälsomyndigheten påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

– Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Vaccin är den bästa åtgärden, och fler behöver vaccinera sig i alla åldrar. Särskilt bland yngre vuxna och medelålders och i andra grupper där vaccinationstäckningen är låg, säger Johan Carlson.

Powered by Labrador CMS