Från utgrävningar längs E18 i Köpingstrakten. Foto: Arkeologerna

Temadag på museet med arkeologernas senaste fynd

Denna lördag är det åter dags för arkeologerna att berätta om de senaste arkeologiska fynden i Västmanland under en temadag på Västmanlands läns museum.

Publicerad

Det handlar bland anat om vad som finns vid E18 i Köpingstrakten och under gatstenarna i Västerås, Arboga och Sala och

Under dagen på Karlsgatan 2, som pågår mellan 12.30 och 16.00, har besökaren möjlighet att höra arkeologerna själva berätta om undersökningar som gjorts och som fortfarande pågår i länet.

Bland de föreläsningar som hålls under dagen märks:

Benen från Västerås Dominikankonvent i nytt ljus. Fyra studenter har analyserat ben. Resultaten ger bland annat ny kunskap om människorna som begravdes vid konventet.

Årets utgrävningar vid E18 – om brons- och järnålder i Köpingstrakten. Om undersökningarna vid E18 med fokus på gravfälten och boplatserna vid Häljeby, Häljesta och Norrtuna/Viby. Där har mycket ovanliga fynd gjorts från brons- och järnålder.

Västerås medeltid – de senaste resultaten. De upptäckter som gjorts när flera schakt grävts upp på Fiskartorget och under det pågående arbetet kring Rudbeckianska gymnasiet.

Stora torget i Västerås. Inför en upprustning av torget pågår en utredning om vad som finns bevarat under gatstenarna.

Det är fri entré men platserna är begränsade. För att få en plats gör du en bokning via e-post till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se.

Temadagen arrangeras av Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum.

Powered by Labrador CMS