Belysningen på bilden är från en tidigare vinter.

Energisnål vinterbelysning i city

De senaste åren har Västerås stad tillsammans med Västerås Citysamverkan och fastighetsägarna i city satsat på att köpa in mer vinterbelysning och byta ut befintliga ljuskällor till mer energibesparande sådan.

Publicerad

När mörkret lägger sig över Västerås city skapar vinterbelysningen en mysig stämning i centrum, och det på ett energisnålt sätt.

–Västerås city ska vara en välkomnande och trygg plats under hela året. Det är viktigt för våra boende, besökare och företagare att man trivs här oavsett årstid. Upplysta gator, parker och stråk skapar positiva effekter. Och ju fler som vistas i city, desto mer ökar sysselsättningen och folklivet i vår stadskärna, säger Maria Martinsson, VD för Västerås Citysamverkan.

All vinterbelysning i stadskärnan är LED, vilket minskar elförbrukningen med 80 procent jämfört med den äldre belysningen. Den el som vinterbelysningen drar idag utgör en väldigt liten del av den totala årsförbrukningen av gatubelysningen, skriver Västerås stad på sin hemsida.

– I invånardialogen ”Tyck om din innerstad” och i vårt gemensamma arbete med att skapa en tryggare stadskärna har vi sett att belysningen är en av Västeråsarnas högt prioriterade åtgärder för att skapa trygghet i city. Vi har gemensamt beslutat att hålla vinterbelysningen tänd även i år, eftersom den totala elförbrukningen av vinterbelysningen är så pass låg sett till den trygghetsskapande effekt det ger, säger Hans Näslund, direktör på teknik-och fastighetsförvaltningen i Västerås stad.

Han fortsätter:

– Vi ser att de stora besparingarna vi kan göra när det gäller elförbrukning är just att byta ut gammal gatubelysning till ny LED-belysning. De senaste 10 åren har vi mer än halverat energiförbrukningen för vår utomhusbelysning genom att byta till hållbarare ljuskällor. I år kommer vi också att investera i timers för att låta vinterbelysningen vara släckt under dagtid.

Powered by Labrador CMS