”Flyget är dagens och framtidens transportmedel i ständig utveckling”, skriver Ulla Persson, Lars Luttropp och Roger Falk. Foto: Mostphotos

Debatt: "Valmanifest för att rädda och utveckla Stockholm Västerås flygplats"

I folkomröstningen om s framtid söndagen den 21 mars 2021 ställs frågan: “Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? Ja eller Nej”

Vi röstar Nej!

15 395 västeråsare har med godkända namnunderskrifter, krävt en folkomröstning. Det är glädjande många, som under en svår coronatid, skrivit under namnlistorna.

De flesta är positiva till att bevara flygplatsen!

Västerås flygplats aktiebolag är i likhet med Flygfastigheter AB, helägt av Västerås stad. Båda bolagen ingår i stadens bolagskoncern, som i sin tur styrs av en koncern- styrelse, med samma ledamöter som i kommunstyrelsen. Flygplatsbolaget ingår således som en integrerad del i stadens totala verksamhet och ekonomiska redovisning.

Alla nationella tillstånd angående flygsäkerhet, miljökrav, antal flygrörelser och det formella uppdraget som flygplatschef ligger i flygplatsbolaget. Avvecklas bolagets verksamhet upphör därmed all flygverksamhet på Västerås flygplats!

Flyget är dagens och framtidens transportmedel i ständig utveckling, som är av avgörande betydelse för inrikes och utrikes infrastruktur.Västerås har landets största insjöhamn och har därmed en komplett infrastruktur med ett strategiskt läge i den dynamiskt starka Mälardalsregionen!

Vi vill att en samhällsekonomisk kalkyl görs med hänsyn till stadens ekonomiska redovisning av bolagskoncernen, förlorade arbetstillfällen och avvecklingskostnader. Preliminära beräkningar visar att en avveckling av flygplatsen blir en förlustaffär!

Genom åren har miljonbelopp investerats i flygplatsen som en väl fungerande anläggning. Befintliga och nya verksamheter har därför goda förutsättningar att utvecklas!

Ulla Persson, tidigare kommunalråd

Lars Luttropp, kommunalråd emeritus

Roger Falk, f d universitetslektor MDH

Powered by Labrador CMS