Foto: Avig Kazanjian/avigphoto.se

Flaggar för stora hyreshöjningar: "Vi behöver alla ta ansvar"

De årliga hyresförhandlingarna för 2023 års allmänna hyresjusteringar är nu igång. Kraftigt ökade räntor och förvaltningskostnader slår hårt mot fastighetsbranschen vilket avspeglas i Fastighetsägarna MittNords yrkanden. – För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade kostnaderna behövs betydligt större hyresjusteringar 2023, säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord i ett pressmeddelande.

Publicerad

När de årliga hyresförhandlingarna inleds sker det i en orolig och dramatisk ekonomisk tid. De kostnadsstegringar vi ser på el och uppvärmning liksom inflationen och höjda räntor sätter press på såväl enskilda hushåll som företag. För fastighetssektorn påverkas förutsättningarna i mycket hög grad och oron är stor för fortsatt ökade kostnader kopplade till uppvärmning, el, vatten, avfallshantering, förvaltning och finansiering.

– Riksbankens höjning av styrräntan är en kraftig smäll för stora delar av fastighetssektorn. Samtidigt har det skett en dramatisk utveckling av priserna på varor och tjänster som är nödvändiga i förvaltningen av hyresrätter, säger Lisa Hjelm.

För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade ränte- och förvaltningskostnaderna är större justeringar av hyrorna nödvändiga. I Västerås är bedömningen att hyran behöver justeras med 10,2 procent.

– För en genomsnittstrea motsvarar tio procent en höjning på ungefär 700 kronor i månaden. En sådan procentuellt hög hyreshöjning kan låta dramatisk, särskilt sett i ljuset av de senaste årens reala hyressänkningar. För hushåll som har svårt att klara av en sådan höjning behövs en översyn av bostadstillägg, bostadsbidrag och andra riktade stödåtgärder, säger Lisa Hjelm.

Baseras på fem faktorer

Den nya förhandlingsmodell som bostadsmarknadens parter enats om baseras på fem faktorer som speglar den allmänna ekonomiska utvecklingen och fastighetsföretagens kostnadsutveckling på orten, men den innebär också att stor hänsyn ska tas till tidigare års utveckling. Just förhandlingsmodellens historiska fokus gör att fastighetsägare inte kommer att kompenseras för den nuvarande ekonomiska utvecklingen med kraftigt ökande kostnader.

– För många fastighetsägare innebär det att situationen kan bli ekonomiskt mycket tuff. Vi behöver alla ta ansvar och hjälpa till att fördela kostnaderna som samhället nu bär i och med energikrisen och inflationen. Fastighetsbranschen kan inte ensam ta smällen, det skulle vara förödande för hyresrättens framtid, säger Lisa Hjelm.

Att urholka hyrorna i ett läge där räntor och förvaltningskostnader stiger kraftigt kan få negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i landet. Om hyrorna hålls nere kommer signalen vara tydlig till de som vill investera i nya bostäder; satsa på något annat.

Powered by Labrador CMS