Detta är en genrebild.

Västerås först i Sverige med att anställa studentsjuksköterskor

Medicinkliniken på sjukhuset i Västerås var först ut i Sverige med att anställa sjuksköterskor som fortfarande är under utbildning. Nu har flera kliniker i regionen tagit efter.

Publicerad

– Konceptet har varit mycket uppskattat och spridit sig till flera kliniker i regionen. Intresset är också stort från andra regioner och yrkesgrupper som ser möjligheter att anamma konceptet inom deras yrkesområden, säger Lena Svanbom, vårdutvecklare Medicinkliniken. 

Medicinkliniken välkomnade sin första grupp hösten 2023 och har idag 19 anställda studentsjuksköterskor.

Anställningsformen innebär att man blir timanställd under sitt sista år på sjuksköterskeprogrammet och under två pass varje månad får träna på olika moment och situationer, under handledning av en mentor. Syftet är att förbereda studenterna till att i framtiden bli säkra och trygga sjuksköterskor.

– Studenterna får en mer stabil grund att stå på, där de kan känna sig mer trygga i sin blivande roll. Syftet är att gapet ska minskas mellan utbildning och yrkesliv, tillägger Lena Svanbom. 

Regionen får även möjlighet att visa upp sina arbetsplatser och skapa kontakt med, förhoppningsvis framtida medarbetare. 

Projektet har möjliggjorts tack vare stöd av Hållbarhetsbonusen från Socialstyrelsen och har drivits av Lena Svanbom, vårdutvecklare på Medicinkliniken och Mathilda Almbacke, specialistsjuksköterska internmedicin och verksamhetsutvecklare på Medicinska akutvårdsavdelningen. 

Powered by Labrador CMS