Skördare som gallrar i en skog. Detta är en genrebild.

Skog ska avverkas i Hallstahammar

I februari påbörjas skogsarbete på flera platser i Hallstahammar.

Publicerad

På sin hemsida informerar Hallstahammars kommun om en kommande arbetsinsats. Med start i februari kommer skogsavverkning ske på flera platser i kommunen.

– Vi vill varna för att gå i närheten av skogs­maskinerna när de är i drift! Håll ett av­stånd av minst 90 meter. Tänk särskilt på att ha koll så inga barn leker i när­heten av maskiner och av­verknings­område, skriver Hallstahammars kommun på hemsidan.

Skogsaverkningen kommer att ske i Näs, Tuna och Duvhällarna. Vissa avverkningar kommer att ske relativt nära bostadsbebyggelse och i anslutning till motionsspåret vid Duvhällarna i Hallstahammar. De gulmarkerade områdena kommer att gallras, det vill säga glesas ur, så att kvarlämnade träd kan öka sin tillväxt.

I områden som markerats med röd punkt avverkas de flesta granar för att förhindra angrepp av granbarkborre.

– Det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift!. Särskilda varningsskyltar om att skogsavverkning pågår kommer att sättas upp i samband med avverkningen.

Powered by Labrador CMS