Så många lodjur får skjutas i länet

Den 1 mars startar årets licensjakt på lodjur och sammanlagt 201 lodjur får skjutas i 14 län.

Publicerad Senast uppdaterad

Den senaste inventeringen av lodjur visade att det finns ungefär 1 450 lodjur i landet, på onsdagen påbörjades årets licensjakt efter lodjur och 201 stycken får skjutas.

Jägarnas Riksförbund verkar för att lodjursstammen ska sänkas mot det beslutade referensvärdet om 870 lodjur, skriver Jägarnas riksförbund i ett pressmeddelande.

Faktaruta:

  • Lodjuret får jagas med kulgevär, hagelgevär och efter beslut från Länsstyrelsen också med fälla. För kulgevär gäller klass 2.
  • Totalt 201 lodjur får fällas i landet, fördelat över 37 i norra, 78 i mellersta och 86 i södra Sverige.
  • Lodjur jagas ofta med hund, och då används ofta olika typer av stövare som driver lodjuret mot utställda passkyttar.
  • För att lodjursjakten ska vara effektiv krävs spårsnö, då det gör att lodjuren enkelt lokaliseras.

– I stora delar av Sverige är det totala trycket från rovdjur oacceptabelt, därför är det viktigt att alla stora rovdjur jagas när utrymme finns, säger Solveig Larsson, Förbundsordförande på Jägarnas Riksförbund.

I Västmanland får sammanlagt sju lodjur skjutas, betydligt färre än i Kalmar län där hela 32 djur får fällas under licensjakten.

– För att få en rättvisande bild av lodjurspopulationen i landet måste inventeringarna moderniseras och jägarnas kunskaper tas om hand på ett bättre sätt, fortsätter Solveig Larsson.Powered by Labrador CMS