Genom det extra anslaget kan Almi anlita fler rådgivare och därmed hjälpa fler av länets företag.

Regionen ger Almi en halv miljon kronor för stöd till företag

Almi Företagspartner får 500 000 kronor extra från Region Västmanland till stöd för länets företag. Almis två andra ägare, Region Örebro län och staten, bidrar också med 500 000 kronor respektive en miljon kronor. Genom det extra anslaget kan Almi anlita fler rådgivare och därmed hjälpa fler av länets företag.

Publicerad

Den pågående lågkonjunkturen påverkar länets företag på olika sätt. Många små och medelstora företag får det svårt när amorteringar och uppskjutna skatter ska betalas samtidigt som bankerna är mycket mer försiktiga med att ge lån. Andra utmaningar för företagen just nu är stigande räntor, höga energi- och bränslepriser samt stora utmaningar med leveranserna, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Prognosen är att den negativa konjunkturutvecklingen kommer att fortsätta. Det skapar en större efterfrågan av ekonomisk och finansiell rådgivning hos Almi, säger Christer Alzén, verksamhetschef, Näringsliv och kompetensförsörjning.

Med fler rådgivare kan Almi bättre hantera det ökade behovet av rådgivning och ansökningar. Med fokus på företag inom de mest utsatta branscherna kommer Almi även att bedriva uppsökande verksamhet i Västmanlands och Örebro län.

– Målet med det extra anslaget är att små och medelstora företag i Västmanlands och Örebro län ska lyckas ställa om efter nya förutsättningar i omvärlden och därigenom stärka sin konkurrenskraft och överleva denna lågkonjunktur, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Almi Företagspartner Mälardalen ägs av Almi AB (51 %), Region Västmanland (24,5 %) och Region Örebro (24,5 %). Almis uppdrag är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. De ska komplettera marknaden och arbeta mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av privata aktörer.

Powered by Labrador CMS