Styr regionen. Lina Eriksson (L), Mikael Andersson Elfgren (M) och Malin Gabrielsson (KD).

Personalsatsning ska motverka bristen på vårdplatser

Som en av flera insatser för att motverka bristen på vårdplatser inom sjukhusvården satsar Region Västmanland på att utveckla sin personalpolitik.

Publicerad

– Personalbrist, framför allt när det gäller sjuksköterskor, är en av de främsta orsakerna till att det också råder brist på vårdplatser. Både på lång och kort sikt måste regionen skapa arbetsförhållanden som får människor att välja att jobba i vården, och att stanna kvar. Annars kommer alla andra viktiga åtgärder för att utveckla vården inte få full effekt, säger Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, regionråd med ansvar för specialistsjukvård, i ett pressmeddelande.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer nu att ta fram en ny modell för bemanning och fördelning av arbetsuppgifter med syftet att utveckla teamarbetet samt bättre ta tillvara på kunskaperna hos varje enskild medarbetare.

För att använda den samlade kompetensen bättre ska arbetsuppgifter kunna växlas mellan yrkesgrupper på ett sätt som inte görs idag. Utgångspunkten är att rätt personal ska göra rätt saker i rätt sammanhang, vilket leder till bättre hushållning av mänskliga resurser – och i förlängningen till ett mer hållbart arbetsliv. Vidare kommer chefs- och ledarrollen stärkas via olika åtgärder med start i år.

– Målet är att skapa och utveckla arbetsplatser som främjar hälsan. Vårdarbete är tungt i sig, och måste därför vara organiserat och fördelat på ett sätt som gör att man både vill och orkar fortsätta jobba, säger Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för personalfrågor.

Region Västmanland kommer även att satsa på tidiga insatser mot sjukdomar i befolkningen, samt arbeta mer med vård i hemmet och bättre vård för äldre multisjuka. Målet är att hälso- och sjukvården ska fungera som ett integrerat system där sjukhusvården är en av flera aktörer.

– Vårdplatser är endast delvis en sjukhusfråga eftersom brister i vårdsystemet leder till anhopning av patienter på sjukhusen. Därför måste vi jobba med hela systemet och samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommuner, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Som en del av ett stärkt vårdsystem får vårdcentralerna sju miljoner kronor i år för stöd till äldre patienter som har vård och omsorgsinsatser från kommunerna. Beslutet fattades av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 januari.

– Utgångspunkten är att rätt patient ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Det handlar om att bygga upp ett vårdsystem där sjukhusen inte jobbar med sådant som kan klaras av inom primärvården, säger Lina Eriksson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd med ansvar för primärvård.

Powered by Labrador CMS