Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Region Västmanland

Halverad kostnad för hyrpersonal inom vården

Region Västmanlands årsredovisning visar att man lyckats bryta trenden med alltmer inhyrd personal inom vården. Sedan maj 2023 har kostnaden för inhyrd personal halverats.

Publicerad

I början av 2023 ökade hyrbemanningen i länet från året innan, men i maj bröts trenden och sedan dess har kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen halverats, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Ett 20-tal inhyrda sjuksköterskor har rekryterats till anställning i regionen. Antalet inhyrda läkare ökade, framför allt inom de psykiatriska verksamheterna där det är stor läkarbrist. I september avslutades de inhyrda operationslag som anlitats för att arbeta i kapp den vård som fått vänta under pandemin.

Under förra året genomfördes flera insatser för att regionen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det handlar bland annat om vidareutbildningar, kontinuerligt arbete med en hälsofrämjande arbetsplats och utökad introduktion för nyanställda. Målet är att medarbetarna ska vilja jobba kvar, att sjukfrånvaron är låg och att det går bra att rekrytera nya medarbetare.

Sedan juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. I samband med det införde region Västmanland som enda region i landet en höjd grundlön för undersköterskor som ansöker om och får bevis för skyddad yrkestitel. I dag har cirka 1 200 av regionens cirka 1 400 undersköterskor fått bevis och höjd lön. För att underlätta rekryteringen av sjuksköterskor infördes ett tillägg på ersättningen för arbete under obekväm arbetstid.

– Medarbetarna är den viktigaste faktorn för en bra verksamhet. Under 2023 har vi utvecklats ytterligare mot den attraktiva arbetsgivare som vi inom det politiska styret vill. Men det krävs att vi målmedvetet arbetar långsiktigt och uthålligt för att lyckas, säger Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för personal.

Flera punkter i årsredovisningen som redovisas inom personalområdet visar på en positiv trend. Frisktalet visar att en högre andel av medarbetarna är friska. Den totala övertiden har minskat men det är fortfarande en utmaning att fördela övertiden mer jämnt mellan medarbetarna. Det är också färre anställda som säger upp sig och fler väljer att arbeta heltid.

– Det är glädjande med flera tecken på att vi rör oss i rätt riktning. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vi behöver fortsätta arbetet inom flera områden. För att säkerställa en hög kvalitet på vården behöver vi bli ännu bättre på att attrahera och behålla kvalificerad personal, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Powered by Labrador CMS