Fortsatt bra fart på utbyggnaden av bredband på landsbygden

I oktober 2023 hade nästan 99 procent av hushållen i Västmanland tillgång till snabbt bredband på 1 Gbit/s eller fiber i absolut närhet.

Publicerad

Utvecklingen har i stort varit densamma som i övriga landet men tillväxten på landsbygden har varit högre. Trots detta saknar en hel del hushåll på landsbygden tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Det är roligt att flera områden som tidigare haft låg täckningsgrad nu tar rejäla kliv framåt. En snabb och stabil uppkoppling är avgörande för länets tillväxt och attraktionskraft. I genomsnitt har vi ungefär samma täckning i länet som i resten av Sverige men vi ser också skillnader mellan olika områden. Tillsammans med kommuner och näringsliv måste vi fortsätta jobba för att fler ska kunna bo och arbeta var man vill i Västmanland, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Post- och telestyrelsens, PTS, mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 visar att nästan 99 procent av hushållen i länet har tillgång till snabbt bredband. Det betyder att länet ligger på samma nivå som riksgenomsnittet för Sverige. För 2023 har utbyggnadstakten i Västmanland legat på nästan två procent, vilket är något högre än riksgenomsnittet.

Utanför länets tätorter och småorter har tillväxten varit högre, ungefär 16 procent, vilket kan jämföras med nästan tio procent i riket. Trots den stora ökningen är det stor skillnad på tillgången på bredband. I länets tätorter och småorter är tillgången nästan 100 procent, men på landsbygden bara drygt 86 procent. Utbyggnaden på landsbygden är mer komplicerad genom långa avstånd, svårare markförhållanden, många markavtal och tillstånd.

Bredbandstäckningen på landsbygden skiljer sig också mycket mellan olika kommuner men har minskat under året. Utbyggnaden fortsätter att gå starkt framåt i flera av länets kommuner som tidigare år legat mycket lågt i statistiken. I Surahammar, till exempel, ökade täckningen på landsbygden från nästan 42 procent till närmare 84 procent mellan 2022 och 2023. Men även Arboga uppvisar en stark ökning från cirka 44 procent till drygt 73 procent under samma tidsperiod.

– Det är positivt att länets relativt höga utbyggnadstakt på landsbygden fortsätter även i år. Men mycket återstår och vi är inte nöjda förrän alla som vill ha en bra uppkoppling har en. Vi ska också komma ihåg att vi har en hel del fritidshus som saknar snabb uppkoppling vilket inte syns i statistiken. Bra uppkoppling i fritidshusen är viktigt för att locka till inflyttning och ger möjlighet att tillbringa längre tid i fritidshuset. En hög efterfrågan hos både fastboende och fritidsboende är nyckeln till att nå ännu längre, säger Lars Eriksson, bredbandskoordinator, Region Västmanland.

Powered by Labrador CMS