Under vecka genomför polisen en trafikvecka. Detta är en genrebild.
Under vecka genomför polisen en trafikvecka. Detta är en genrebild.

Extra fokus på nykterhet under trafikvecka: "Hör inte hemma i trafiken"

Mellan den 11 och 17 december genomför polisen en trafikvecka som fokuserar på nykterhet.

Publicerad

Orsaken till att trafikveckan genomförs nu är att det i julbordstider är ökad risk att någon sätter sig bakom ratten onykter.

– Att alkohol och droger är en vanlig olycksorsak är inget nytt och våra kontroller är nödvändiga för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Vårt mål är givetvis att alla alltid ska köra nyktra, det är det vi jobbar för, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Både alkohol och droger påverkar kroppen på ett sätt som gör det livsfarligt när du kör bil både för dig och för andra trafikanter. Synen försämras, reaktionstiden blir längre, koordinationen blir sämre och tröttheten ökar.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Nykter trafik är en betydande grundbult i nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad. Att köra onykter är att utsätta både sig själv och andra för livsfara i trafiken. Att köra med 0,4 promille ökar dödsrisken 12 gånger och kraftigt berusade löper 1300 gånger högre risk att omkomma, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. 

Varje gång polisen stoppar ett fordon kontrolleras fordonets och förarens skick. Detta innefattar också nykterheten både gällande alkohol och droger. Kontrollen vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som påvisar om alkohol förekommer i utandningsluften.

Om någon ertappas påverkad kommer polisen även underrätta socialtjänsten om det finns risk för att barn far illa. Barn behöver inte finnas med i bilen under färd eftersom det är en riskfaktor att vi påträffar en vuxen i barnens närhet påverkad. 

De personer som visar sig vara onyktra vid polisens kontroller får ett erbjudande om kontakt med vården inom 24 timmar genom ett samarbete som heter SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). De får också broschyren ”Aldrig mer”.

Powered by Labrador CMS