Region Västmanland hoppas att crowdfunding ska leda till ett rikare kulturliv i länet. Detta är en genrebild.

Crowdfunding ska resultera i mer kultur

Nu kan föreningar i Västmanland åter söka bidrag för kulturprojekt genom så kallad crowdfunding. Regionens medfinansiering skapar möjlighet till ett breddat kulturutbud och fler kulturupplevelser i länet.

Publicerad

Region Västmanland kommer under året ge föreningar i länet möjlighet att få regionala kulturmedel motsvarande en egen insamlad summa för kulturprojekt, skriver man i ett pressmeddelande.

– Crowdfunding är ett allt populärare finanseringssätt i samhället därför tycker jag det är bra att vi nu också kan erbjuda den möjligheten för att stärka kulturen och på så sätt nå fler västmanlänningar, säger Richard Fallqvist (L), regionråd med ansvar för kulturfrågor.

– Vi har ett rikt kulturutbud i Västmanland och det behöver finnas förutsättningar för fortsatt fritt skapande. Genom crowdfunding som metod kan vi stötta fler föreningar att genomföra projekt som stärker länets kulturliv, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Ansökan är öppen till 1 september 2023. Region Västmanland finansierar maximalt 50 procent av projektets kostnad, med ett maxbelopp på 20 000 kronor.

Fakta: Crowdfunding

Crowdfunding (användarfinansiering) är en metod för att finansiera projekt via donationer eller finansiärer. Det kan ske genom mindre privata finansieringskällor men även genom stöttning med större kapital. Föreningar väljer själva vilken digital plattform eller annan metod för crowdfunding som används. Region Västmanland kan medfinansiera projekt genom att matcha insamlad summa med reservation för ett maxbelopp.

Powered by Labrador CMS