Detta är en genrebild.

Bokprojekt ska främja barnens språkutveckling

Region Västmanland har gjort upp en plan för hur man ska arbeta med biblioteksfrågor under de närmaste åren och särskilt fokus läggs på att främja barns språkutveckling.

Publicerad

Under onsdagen godkände den regionala utvecklingsnämnden biblioteksplanen ”Livskraftiga bibliotek i Västmanland 2023-2026. I planen står det hur Region Västmanland ska arbeta med biblioteksfrågor under de kommande åren och att man ska prioritera barns språkutveckling.

– Västmanland har exempelvis problem med för låga skolresultat. Läsningen är en viktig nyckel både för att utveckla sitt eget språk, men också för att klara skolan. I samverkan med folkbiblioteken genomför vi därför långsiktiga insatser för att stärka barns språkutveckling i regionen, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

En av insatserna i planen är att ge en bok till alla barn som föds i länet, detta för att inspirera barn och föräldrar till läsning.

– Språkfrö Västmanland är ett regionalt samarbete för att stimulera barns språk- och läsutveckling. I samarbetet deltar den regionala biblioteksverksamheten, barnhälsovården och folkbiblioteken i länets 10 kommuner. För tredje året 2023 driver Regionen projektet Bokstart Västmanland. Målet är att hitta former och metoder för att göra småbarnsföräldrar medvetna om hur viktigt det är med språk och läsning. Det kan till exempel betyda att folkbiblioteken gör hembesök hos småbarnsfamiljer eller att de får kontakt med familjerna via andra kommunala verksamheter.

Powered by Labrador CMS