Västeråsmajoriteten vill stärka landsbygden med ny satsning

För att skapa bättre förutsättningar för en hållbar och livskraftig landsbygdsutveckling, ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter på landsbygden inrättas från 1 juni en landsbygdsberedning. Det beslutade kommunstyrelsen under förra veckans sammanträde.

Landsbygdsberedningen ska ha till uppdrag att upprätthålla en kontinuerlig dialog mellan Västerås stad och boende, företag och organisationer på landsbygden. Utöver det ska beredningen arbeta för att öka kunskapen och medvetenheten om landsbygdernas förutsättningar och utvecklingspotential inom kommunen, skriver Västeråsmajoriteten i ett pressmeddelande.

– Våra olika landsbygder är oerhört viktiga för Västerås. Genom att upprätta en landsbygdsberedning hoppas vi att boende och verksamma i landsbygderna ska känna att vi verkligen prioriterar och lyssnar på dem. Beredningen har även en viktig uppgift att öka kunskapen och medvetenheten om landsbygdernas potential inom våra förvaltningar, säger Monica Stolpe-Nordin (C), kommunalråd som valdes till ordförande för beredningen i samband med inrättandet.

– Västerås består inte enbart av en stor stadskärna och tätort, vi har även en landsbygd som nästan motsvarar Sala kommun i befolkningsmängd. Det är därför mycket glädjande och nödvändigt att vi nu får till en landsbygdsberedning som på ett tydligare sätt kan föra in landsbygdsperspektivet i det kommunala arbetet och dess organisation. En landsbygd som blir alltmer attraktiv att flytta till både för privatpersoner och företag gynnar alla säger Samuel Stengård (KD), kommunalråd som valts som ledamot i beredningen.

Landsbygdsberedningen består av en ordförande och två ledamöter. Utöver Monica Stolpe-Nordin (C) och Samuel Stengård (KD) från majoriteten ingår även Elisabeth Unell (M) från oppositionen.

– Västerås är mer än bara tätorten. Vi är beroende av alla duktiga näringsidkare och ideella krafter på landsbygden för att få hela kommunen att fungera, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Västerås är en stor kommun med flera landsbygder. Det är ett perspektiv vi behöver ha med oss både i dagsaktuella frågor och i framtidsfrågor. Jag ser fram emot att vi får en landsbygdsberedning, säger Anna Maria Romlid (V), kommunalråd.

Powered by Labrador CMS