Traditionen bryts 1. Valborg har firats traditionellt på Anundshög i flera år, men nu är det slut på arrangemanget på grund av den stora tillströmningen av folk. Foto: Västerås Tidning

Västeråsmajoriteten: "Självklart ska vi ha majbrasor på valborg i Västerås"

Valborg närmar sig. Och nu reder Västeråsmajoriteten ut vad som gäller med reglerna kring majbrasorna.
– Det kommer inte att krävas tillstånd från kommunen för att elda majbrasor. Att elda på valborg är en tradition som vi ska naturligtvis ska värna om, säger Monica Stolpe-Nordin (C), ordförande miljö- och konsumentnämnden.

Publicerad

Enligt nya bestämmelser från Naturvårdsverket som gäller från 1 januari i år är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall på tomten. I stället ska avfallet komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. De nya bestämmelserna anger även att man inte heller får elda en majbrasa hemma utan tillstånd från kommunen. Förbudet kontrolleras av kommunerna och Naturvårdsverket har gett kommunerna i uppgift att besluta om eventuella undantag från reglerna. 

Reglerna kommer dock inte att påverka majbrasorna i Västerås. Enligt ett pressmeddelande från Västeråsmajoriteten kommer det inte att krävas tillstånd från kommunen för att elda majbrasor på valborg i år. 

Västeråsmajoriteten (S, KD, C, V) kommer även att se över de lokala föreskrifterna så att valborgseldandet säkerställs även framåt. 

Precis som tidigare kan dock andra tillstånd krävas för majbrasor.

Västerås stad har genom miljö- och konsumentnämnden gjort tolkningen att de nya bestämmelserna inte påverkar de lokala reglerna (Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön) i dagsläget. 

För den som bor i områden med detaljplan är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall under veckorna 16-18 och 40-42. Den som eldar ska visa hän­syn mot sina grannar och eldningen får inte strida mot renhållnings- eller brandföreskrifter. 

Kompostering och insamling av avfall gäller fortsatt i första hand. Avfall ska sorteras och tas om hand för att ta vara på resurserna, vilket också är intentionen bakom de nya bestämmelserna. 

Powered by Labrador CMS