Västeråsmajoriteten. Foto: Jonas Edberg
Västeråsmajoriteten. Foto: Jonas Edberg

Västerås i topp tre på Kvinnofridsbarometern

Organisationen Unizon släpper för femte gången Kvinnofridsbarometern, en rapport som bygger på enkäter utskickade till landets samtliga kommuner. Av de 168 kommuner som har svarat ligger Västerås fortsatt bland kommunerna i toppen.

Publicerad

Årets placering är densamma som 2021, vilket var senast Unizon utförde enkäten, skriver Västeråsmajoriteten i ett pressmeddelande.  

I Kvinnofridsbarometern 2023 undersöker Unizon kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Enkäten innehåller frågor om hur arbetet är organiserat och rutinerna ser ut, vilka insatser och förebyggande åtgärder som finns och kartlägger kompetenser som finns på förvaltningarna.

– Det är en fin placering och ett kvitto på att det görs ett fantastiskt arbete runtom i kommunen. Det betyder inte att vi är nöjda. Arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är av högsta prioritet för oss, säger Anna Maria Romlid (V), ordförande Individ- och familjenämnden.

Förra året tecknade Västerås stad, som första kommun i Sverige, en så kallad IOP, Idéburet offentligt partnerskap, direkt med en tjejjour. Som en del av Västeråsmajoritetens trygghetspaket satsas 1,5 miljoner under tre år för att stötta Tjejjouren Ronjas förebyggande och utåtriktade arbete i skolor och i andra sammanhang för att synliggöra och stötta utsatta tjejer och unga kvinnor.

– Att unga tjejer och kvinnor ska kunna leva ett liv utan att utsättas för begränsningar eller våld av olika slag är en högt prioriterad fråga för oss i Västeråsmajoriteten. Jag är otroligt stolt över det arbete vi gör både internt i kommunen och tillsammans med civilsamhället för att motverka könsskillnader och den machokultur som finns överallt i samhället, bland annat genom att utbilda inom MVP, Mentorer i Våldsprevention, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Under hösten fattade Västeråsmajoriteten även beslut om att öppna en Mika-mottagning, som vänder sig till människor som har erfarenhet av sexuell exploatering, till exempel sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende eller människohandel för sexuella ändamål.

Powered by Labrador CMS