Kriminalvårdshus med plats för häkte planeras i Västerås 

Kriminalvården har beslutat att gå vidare med planerna på ett nytt häkte i Västerås. Enligt ett nytt reviderat inriktningsbeslut ska ett kriminalvårdshus byggas, med plats för häkte, frivård, Nationella transportenheten och personalutbildning. – Det här är en positiv knuff i rätt riktning för projektet, säger Viktoria Rydholm, tillförordnad chef för fastighetsenheten.

Publicerad

Tidigare i år meddelande polisen att de drar sig ur det gemensamma projektet att bygga ett nytt polishus och häkte i Västerås. Sedan dess har Kriminalvården övervägt hur man ska gå vidare. 

– Vi har tittat på flera alternativ, och har nu landat i att det är ett bra tillfälle att samla flera av våra olika verksamheter i ett och samma nya hus i Västerås, ett kriminalvårdshus. Den nya planen innebär en positiv utveckling av projektet, sett i relation till att vi tyvärr inte längre kommer att kunna samlokalisera oss med Polisen, säger Viktoria Rydholm i ett pressmeddelande.

Enligt det nu fastslagna reviderade inriktningsbeslutet planeras följande, på en byggyta om cirka 35 000 till 40 000 kvadratmeter: 

 Häktet utökas från tidigare planerade 100 till cirka 160 platser, och kan med en viss nivå av dubbelbeläggning nå cirka 200 platser. 

Plats ges för Nationella transportenheten, som bedöms växa i jämförelse med dagens verksamhet i Västerås. 

Plats ges för frivården Mälardalen som bedömer att de inom några år kommer växa ur nuvarande lokaler i Västerås. 

 Plats ges för ett helt nytt utbildningscenter i Västerås för blivande kriminalvårdare, som bland annat ska kunna avlasta utbildningsverksamheten i Stockholm. 

Det reviderade inriktningsbeslutet markerar myndighetens viljeinriktning. Projektet går nu in i en planeringsfas. Efter planeringsfasen kan generaldirektören fatta ett genomförandebeslut. Först då vet man om projektet verkligen kommer att genomföras. Enligt en första grov uppskattning kan verksamheten i kriminalvårdshuset öppna successivt med start andra halvåret 2027. 

Powered by Labrador CMS