Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister
Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister

Förskolepedagoger ökar sin digitala kompetens på Växhuset

I Digistudion i Växhuset utbildas förskolepersonal så att de får bättre förutsättningar att använda en mix av digitala och analoga verktyg i sin undervisning.

Publicerad Senast uppdaterad

Det är barn-och utbildningsförvaltningen i Västerås stad som har tagit fram den så kallade Digistudion.

– Digitaliseringen genomsyrar våra liv och förändrar ständigt vårt sätt att tänka, agera och kommunicera. Information och kunskap finns tillgänglig på ett helt annat sätt än för tidigare generationer. Detta påverkar dagligen vårt arbete i barn- och utbildningsförvaltningen och ger nya möjligheter för undervisning, lärmoment, administration och utveckling, säger Johanna Andersson, utvecklingschef barn och utbildningsförvaltningen.

I Digistudion arbetar man aktivt med att stärka barn-och utbildningsförvaltningens förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Fokus ligger på att förstå syftet med verktygen och hur de kan vara kraftfulla i undervisningen. Deltagare genomgår individuellt anpassade workshops vid ankomst till studion, baserade på planeringssamtal med rektorn. Målet är att tydligt klargöra syftet och visa hur varje verktyg kan stödja undervisningen, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

– Det ska vara naturligt att använda digitaliseringens möjligheter där det förstärker lärandet och förenklar både pedagogiska och administrativa arbetssätt inom vår verksamhet och i dialogen med andra aktörer. Syftet är att förstärka en god kvalitativ undervisning och goda lärmoment. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi en gemensam digitaliseringsstrategi som bygger på vårt verksamhetsbehov i relation till vårt uppdrag, säger Johanna Andersson.

I måndags var civilminister Erik Slottner (KD) på besök i Västerås. Han fick tillsammans med bland andra stadsdirektör Helene Öhrling en visning av Digistudion av Digiteamet.

Powered by Labrador CMS