En illustration av det framtida parkstråket där Metallverksgatan går i dag. Till höger i bild Gjuteriet och till vänster skymtar Valsverkets tegelfasad. Metallverksgatan kommer att flyttas och gå längs med järnvägen.

Flera beslut fattades under byggnadsnämndens möte

I samband med byggnadsnämndens sammanträde förra veckan fattade man bland annat beslut om samråd för den sista detaljplanen i Kopparlunden.

Publicerad

Detaljplan öst är sist ut av de fyra detaljplanerna som innefattar hela Kopparlunden. De tre andra vann laga kraft hösten 2021 och där har arbetet med att utveckla området påbörjats. Inom detaljplan öst ryms cirka 450 bostäder, en kontorsbyggnad, förskola och allmänna ytor som parkstråket, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

Samrådet kommer att vara från den 19 augusti till den 29 september 2024 och då finns det möjlighet att lämna synpunkter. 

– Detaljplanen gör det möjligt att omvandla en del av Kopparlunden till en unik och levande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

På nämnden togs också beslut om samråd för detaljplan dp 1944, som visar hur centrala Tillberga kan växa med fler bostäder. Det handlar om cirka 20 nya lägenheter. Bilparkering planeras i den östra delen av planområdet. Under samrådet som planeras starta efter sommaren går det att lämna synpunkter på förslaget. 

– Planförslaget skapar möjligheter att bygga mindre flerbostadshus i ett bra läge i Tillberga, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör. 

Det blev även beslut om ett planuppdrag för Bäckby torg. Här ska en ny detaljplan, dp 1991, tas fram. Det handlar om att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder, kontor och verksamheter i Bäckby centrum. I planarbetet kommer man bland annat behöva undersöka hur stadsbilden och kulturmiljön påverkas. 

– Det här är den andra utbyggnadsetappen i centrala Bäckby och med den fortsätter den viktiga satsning som redan har haft god effekt för utvecklingen av området, säger Thomas Karlsson.

Powered by Labrador CMS