Bild från Västerås stadsakriv 1979.

Byggnader i Dingtuna och Irsta ska förevigas på bild

Arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter fortsätter.

Publicerad

Från och med mars till juni genomför Västmanlands läns museum och Västerås stad en byggnadsinventering i Dingtuna och Irsta.

– Vi fotograferar all bebyggelse på plats. Inventeringen har som mål att identifiera områdets kulturmiljövärden och att öka kunskapen om bebyggelsen, skriver Västerås stad på sin hemsida.

All bebyggelse i de båda områdena fotograferas och beskrivs.

– Det är för att vi ska kunna identifiera deras kulturmiljövärden och öka kunskapen om bebyggelsen. Fotograferingen sker från gatan, vi kommer inte att gå in på några tomter.

Arbetet kommer att ske dagtid under veckorna och alla bilder sparas i Västmanlands läns museum arkiv (med kopia hos kommunen).

– Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Inventeringen bidrar också till att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag. Ett kulturmiljöunderlag visar vilka byggnader och bebyggelseområden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla så att de kan bevaras och utvecklas.

– Sedan 2010 har vi kontinuerligt arbetat med att förnya kommunens kulturmiljöunderlag. Det har skett i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

Tidigare har man fotograferat i Barkarö och Tillberga.

Powered by Labrador CMS