23 miljoner kronor till klimat och trygghet – så fördelades pengarna

Tekniska nämnden har investerat en stor summa pengar på bland annat energibesparande belysning, träd som ska ta hand om regnvatten, trygghetsbelysning i lekparker och plantering av blomsterlökar för att främja biologisk mångfald.

Publicerad

När kommunfullmäktige delade ut totalt 50 miljoner kronor till olika nämnder i Västerås stad tilldelades Tekniska nämnden 23 miljoner kronor att fördela på olika projekt under förra året. 

Bland insatserna finns exempelvis byte av belysning på Blåsbo och Lillåudden. 620 armaturer med kompaktlysrör byttes ut mot nya armaturer med LED-belysning. Efter bytet har energiförbrukningen för dessa minskat med över 60 procent. Det har även satts upp kompletterande belysning på gång- och cykelbanor som pekats ut i trygghetsprojekt på bland annat Bäckby, Önsta-Gryta, Viksäng och Råby.

En annan åtgärd som kommer att synas i flera stadsdelar framöver är att man har planterat blomsterlökar som ska stärka den biologiska mångfalden. Det har även planterats träd på olika platser i staden. Träd bidrar med många positiva effekter för ett bättre klimat. De ger skydd mot vind och sol, renar luften från föroreningar och minskar även risken för översvämning genom att ta upp regnvatten och avlasta stadens dagvattensystem.

– Jag är glad och stolt över att vi med den här satsningen på 23 miljoner har kunnat stärka arbetet för västeråsarnas trygghet, den biologiska mångfalden och inte minst klimatet. Det är ett omfattande arbete som har gjorts som ni kan se i kartberättelsen där resultatet av allt arbete finns dokumenterat, säger Lars Nordin, V, ordförande i tekniska nämnden.

Powered by Labrador CMS