En av fastigheterna som varit med i projektet. Lillåudden, Västerås. Foto: Pia Nordlander

Positiva resultat för pilotprojekt

För ett år sedan startade Mimer, Mälarenergi och Kiona ett pilotprojekt med namnet Smarta staden som går ut på att testa koncept som bidrar till en effektiv energianvändning och tjänsteutveckling.

Publicerad

I juli 2021 inleddes pilotprojektet där sex utvalda fastigheter i Mimers bestånd aktiverades för AI-optimering. Lägenheterna utrustades med temperaturgivare och en ny styrutrustning installerades i värmecentralen. Detta för att kunna optimera inomhustemperaturen både utifrån komfort och ekonomi.

Nu, lite mer än ett år senare, presenterar man resultaten av projektet.

– Det här är ett mycket lyckat projekt så här långt. Inte bara energimässigt där energianvändningen har minskat med 12,2 procent. Det är dessutom intressant hur andra mjuka värden som inomhusklimat, ett effektivare arbetssätt och uppföljning har bidragit till vår interna struktur på ett positivt sätt, säger Eric Johansson, sakkunnig energi på Bostads AB Mimer.

Uppkopplade och energieffektiva fastigheter skapar en större flexibilitet för Mimer men också för Mälarenergi som kan planera distribution över olika perioder på dygnet.

– Mimers målsättning är att hitta nya sätt att energioptimera och effektivisera. Nu ska vi arbeta vidare för att hitta ytterligare synergieffekter inom smarta staden-projektet både för fastighetsbeståndet och för fjärrvärmenätet, säger Eric Johansson.

Resultat

- Minskad energianvändning med - 12,2 %

- Effektiviseringen motsvarar en årlig minskad uppvärmningskostnad på 364 000 kr

- Byggnaderna belastar inte fjärrvärmesystemet lika hårt som innan.

Vad är den smarta staden?

En smart stad innebär bland annat A.I. (Artificiell Intelligens), 5G, digitalisering, Internet of Things (IoT), självkörande bilar, sensorer, Big Data (stora dataansamlingar) och övervakad energiförbrukning. En smart stad är fossilfri. Idén med den smarta staden är ett EU-projekt som baseras på Förenta nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Powered by Labrador CMS