Ny kunskap kan rädda fler kvinnoliv

Polisen har tagit hjälp av en nya databas som analyserar riskfaktorer hos gärningsmän som är anmälda för brott i parrelation i brottsförebyggande syfte.

Publicerad

I polisregion Mitt, som innefattar Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län, har det under perioden januari 2015 till september 2022 skett 20 mord i parrelation. Nu har polisen analyserat brotten i en ny databas för att hitta nya nycklar till det brottsförebyggande arbetet.

– I brottsförebyggande syfte har vi tittat närmare på vilka riskfaktorer vi kan ha nytta av att känna till så att fler kvinnoliv går att rädda. En nyckel har visat sig vara självmordsbenägenhet hos de män som misshandlar och dödar sin partner, säger Anders Östlund, kriminolog vid polisen i region Mitt.

Polisanmälda brott i parrelation har i ett första steg analyserats från 2021 och 2022 utifrån uppgifter i polisutredningen gällande suicidtankar från den misstänkte mannen vilket har resulterat i en fokuslista med 14 individer i region Mitt. Dessa gärningsmän har samtliga uttryckt självmordstankar till sin omgivning men det finns även andra aspekter som gör att polisen är extra intresserade av dessa individer i brottsförebyggande syfte såsom att de till exempel tidigare dömts för våld mot samma kvinna, använder strypning som del av våldet och hotar kvinnan till livet. Några på fokuslistan avtjänar för närvarande straff.

– De uppgifter vi har fått fram kring riskfaktorn suicidbenägenhet bekräftas av forskning på området. Brå och Socialstyrelsen har analyserat riskfaktorer hos män som mördat sin partner och där nämns suicidbenägenhet men större fokus har varit på psykisk ohälsa generellt och även alkoholmissbruk. En engelsk studie beräknar att det är 2000 gånger vanligare, jämfört med normalbefolkningen, att de män som mördar sin partner har uttryckt suicidtankar. Enligt en dansk studie har 53 procent av de män som mördat sin partner uttryckt suicidbenägenhet före mordet, säger Anders Östlund.

Polisen ser ett stort användningsområde för den data som har analyserats. I december kommer region Mitt att genomföra en återkommande brottsförebyggande insats mot brott i nära relation; Julefrid. Fokuslistan blir då en del av underlaget för att verksamheten ska kunna fokusera sina insatser.

– Det som framkommit i analysen är mycket intressant och nu ska vi omsätta detta i polisens operativa arbete i syfte att kunna förhindra mord i parrelation. Samtidigt pågår ett arbete med att utöka samverkan med psykiatrin för att tillsammans med dem och kommunerna arbeta bredare och tidigare för att förhindra grova våldsbrott och mord i parrelation, säger Linda Hedmark som är ansvarig för Strategi Gryning, region Mitts arbete med polisens satsning på särskilt utsatta brottsoffer.

– En viktig aspekt framöver är att sekretessen mellan myndigheter måste brytas så att polisen, sjukvården och kommunerna kan dela uppgifter som rör dessa gärningsmän i högre utsträckning än idag, säger Anders Östlund.

Powered by Labrador CMS