Region Västmanland går över till digitala kallelser.

Många vinster när Region Västmanland går över till digitala kallelser

Med start under hösten 2021 kommer Region Västmanland att i olika steg att införa digitala kallelser för såväl primärvård som sjukhusvård. Redan idag tillämpas systemet med framgång inom några verksamheter, bland annat kvinnokliniken.

Publicerad

– Målet är att 50 procent av kallelserna ska vara digitala i ett första skede. Det är ett stort skifte som innebär fördelar både för patienten och sjukvården, säger Jonas Ekström, överläkare och digitaliseringsansvarig inom Region Västmanland.

En förutsättning för digitala kallelser är standardiserad utformning så att kliniker och vårdcentraler kan använda ett och samma underlag och eventuellt komplettera med vissa färdigformulerade tillägg, till exempel fasteinstruktion inför en operation.

När det är dags att kalla patienten skickar regionen ut en färdig fil till ett upphandlat företag som tar över kallelsen. Därefter skickas den digitalt till de patienter som har någon form av godkänd digital brevlåda.

– Hanteringen av kallelser och bilagor, med utskrift och kuvertering, tar tid för vårdpersonalen. Med digitaliseringen av kallelserna tar vi bort dessa moment, kommenterar Jonas Ekström.

Om patienten inte har en digital brevlåda skickar företaget ut kallelsen som trycksak till patienten.

– Oavsett om det blir digitalt utskick eller via post så spar det både tid och pengar för Region Västmanland. På kort sikt räknar vi med direkta kostnadsbesparingar på en till två miljoner kronor per år. Snittkostnaden för en kallelse idag är 7,5 kronor, att jämföra med endast några tiotals ören för en digital kallelse, säger Jonas Ekström.

Längre fram i tiden ska det även bli möjligt att få sina kallelser via inloggning på 1177.se.

– Men det är ett utvecklingsprojekt än så länge, avslutar Jonas Ekström.

Powered by Labrador CMS