Marianne Ohlson.

Krönika: Psykologisk säkerhet i en föränderlig värld

Förr i tiden förklarades världen av begrepp som stabilitet, säkerhet, tydlighet och enkelhet. Vi skapade tydliga tre-, fem-, och tioårsplaner som vi fokuserade på och höll oss fast i. Världen som vi kände den var relativt oföränderlig. I alla fall gick utvecklingen så sakta att vi hann med att greppa allt som hände, åtminstone i den kontext och miljö vi själva arbetade och verkade i.

Publicerad

D

et senaste ett, snart två, åren har inneburit ett totalt omkastande av de stabilisatorer vi tidigare lutade oss emot. Nya begrepp är instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet, på engelska V.U.C.A. – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity.

Den ständiga rörelsen och instabiliteten i världsordningen som naturligtvis ökat i samband med pandemin, samt drivare som digitalisering och globalisering, har eskalerat känslan av oro och instabilitet.

Bristen på förutsägbarhet, skapar ett otydligt nuläge och ett ännu omöjligare scenario om framtiden. Till det lägger vi en komplexitet med parallella världar där vi lever och arbetar både online och IRL och att världsbilderna som vi är vana att se dem ifrågasätts och förändras. Vi vet ju ännu inte sanningen om coronapandemin och vilket förhållningssätt som varit mer framgångsrikt än det andra. Vi är mitt i siffrorna och välden pågår runt oss och ingen har en hel samlad objektiv bild.

Hur får vi då våra medarbetare att må bra och prestera i en värld som ständigt förändras i en allt snabbare takt? Vi människor är ju ändå programmerade att göra som vi gjorde i går, för det gick bra och var ofarligt.

Hur gör vi för att våra medarbetare ska driva våra organisationer i den hypertakt utvecklingen går?

Det finns faktorer som kan motverka inaktiviteten och rädslan att göra på nya sätt. En av dessa faktorer är att skapa ett tydligt varför. Att skapa mening och motivation till det vi ämnar göra, samt medvetenhet om ett gemensamt nuläge är avgörande för att vi skall starta utvecklingen från samma utgångsläge.

Nyfikenheten är en urkraft som skapar innovation och nytänkande. Det går att skapa organisationer som utvecklar nyfikenhet. Med lärandet i fokus och tillåtelse att misslyckas skapas en psykologisk säkerhet som ger möjlighet till, och banar för, nya tankar och idéer. Det måste löna sig att göra någonting annorlunda i dag, utan personliga tillkortakommanden eller förluster.

World Economic Forum räknar med att en miljard jobb kommer att förändras och kräva nya kunskaper för att skötas, inom en tioårsperiod. Det innebär att en miljard människor behöver ”reskilla” eller lära sig nya saker. För att överleva måste stora bolag och organisationer väva in lärandet av nya saker i sina dagliga sysslor. För det krävs ett synsätt på lärandet som ett ständigt pågående.

Vägen till denna kulturförändring går såklart genom ledarna i de organisationer som vill överleva. Att leda och utveckla andra är din viktigaste uppgift som innovativ ledare. Att våga skapa en organisation som tillåter människor att göra fel, för att sedan göra om och göra rätt, är en förutsättning för att överleva i en hyperföränderlig värld.

Våga testa för att snabbt kalibrera om, är en framgångsfaktor som minskar risken och skapar fördelar för dig som ledare i de flesta branscher.

Powered by Labrador CMS