Glädjebeskedet: Tydlig minskning av coronafallen i länet

Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. Antalet som smittades av corona har minskat med 36 procent den senaste veckan i Västmanland.

Publicerad

Den senaste veckan har 645 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Västmanlands län. Det är en klar nedgång jämfört med den föregående veckan (− 368 fall).

Sett till befolkningen har Västmanland haft 233 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Sala, som hade 320 per 100 000 invånare under den senaste veckan. Kungsör hade lägst antal nya fall (70 per 100 000 invånare).

Västerås ligger på nivån 220 fall per 100 000 invånare de senaste 7 dagarna vilket totalt är 345 nya fall, en minskning från 530 fall perioden före.

Bekräftade fall beror mycket på antalet tester som görs, något som varierat stort under året. Antalet nya patienter som skrivs in på intensivvårdsavdelningar ger en klarare bild av hur pressad sjukvården är i Västmanlands län och i andra delar av landet. Svenska Intensivvårdsregistret presenterar dessa siffror.

Den senaste veckan har 2 nya covid-19-patienter skrivits in i Västmanlands län.

Under vecka 19 rapporterade Västmanlands län inga nya dödsfall till följd av coronaviruset.

Totalt har 345 personer i Västmanlands län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Observera att det finns en eftersläpning i rapporteringen av dödsfall. Antalet för de senaste dagarna är därmed osäkert och kan komma att skrivas upp i efterhand.

Data över bekräftade fall per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Powered by Labrador CMS