Länsstyrelsen godkänner jakt på lodjur i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland har under måndagen beslutat om att tillåta licensjakt på två lodjur i länet. Enligt beslutet är jaktområdet är begränsat till norr om E18.

Publicerad

Fem av åtta länsstyrelser i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet, där Västmanlands län ingår, har fattat beslut om licensjakt efter lodjur under 2019.

Jakten på lodjur pågår under mars månad, med start 1 mars och avlyses 31 mars eller när kvoten är fylld.

Var tidigare utrotningshotad

I början av 1920-talet var lodjuret nästan utrotat. Det fanns en liten stam i gränstrakterna mellan Jämtland och Västerbotten.

Lodjuret fridlystes i Sverige 1928 och stammen ökade till 700 djur fram till 1980-talet, då lodjuren förekom över större delen av landet.

Under 1980-talet minskade lodjursstammen igen och försvann nästan från Götaland och södra Svealand. Det resulterade i att arten fridlystes i södra Sverige år 1984 samt i hela landet 1991. Samtidigt ökade rådjursförekomsten kraftigt. Kombinationen av aktiva insatser, som fridlysning, och den rikliga tillgången på rådjur medförde att lodjursstammen växte.

I början av 1990-talet påbörjades regelbundna lodjursinventeringar. I takt med att inventeringsarbetet utvecklas ger resultaten från dessa ett allt bättre underlag för bedömning av lodjursstammens storlek och tillväxt.

Powered by Labrador CMS