Platsen där länsstyrelsen idag ligger kan i framtiden bli bostäder.
Platsen där länsstyrelsen idag ligger kan i framtiden bli bostäder.

Nu förbereds nya bostäder vid länsstyrelsen i Västerås

Under torsdagen gick det första sammanträdet av stapeln med den nya byggnadsnämnden som tagit form efter valet. I samband med detta väntades beslut om planuppdrag för flera nya detaljplaner.

Publicerad

En av dessa gäller detaljplanen för Slottsträdgården 2 i centrala Västerås. Detaljplanen avser området där bland annat Länsstyrelsen Västmanland har sitt kontor och planen ska skapa förutsättningar för att bygga ett nytt bostadshus samt ändra användning för den befintliga byggnaden till centrumverksamhet, vård, hotell, kontor och bostäder.

– Vi är förstås i ett väldigt tidigt skede i denna detaljplan och mycket återstår, men det ser ut att kunna bli ett värdefullt tillskott för Västerås innerstad, säger byggnadsnämndens ordförande Thomas Karlsson i ett pressmeddelande.

Nämnden behandlade även frågan om detaljplanen för Västerås 3:12, Finnslätten, som ska skapa möjligheter för att bygga en ny mottagningsstation för el och även möjligheter för ankomstparkeringar i norra delen av Finnslätten.

– Finnslätten utvecklas i snabb takt när Västerås viktiga företag växer. Det gör att det finns behov av en ny mottagningsstation och nya parkeringsanläggningar i norra delen av området, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Powered by Labrador CMS