Klart: Så blir Skästa byväg i Lillhärad

Den 29 april antogs detaljplanen för Skästa byväg i Lillhärad. Småhus och radhus är med i detaljplanen tillsammans med en plan för förskola.

Publicerad

Detaljplanen för Skästa byväg i Lillhärad antogs i byggnadsnämnden den 29 april i år.

Syftet med planen är att möjliggöra byggnationen av 24-26 bostäder fördelat på både småhus, radhus och parhus. I detaljplanen har byggnadsnämnden möjliggjort ett beviljande av byggnation av förskola under de fem första åren.

Om inte en ansökan kommer in om byggnation av förskola så kommer tomten övergå till byggnation av småhus.

Enligt detaljplanen eftersträvas en gles och småskalig bebyggelse, vilket innebär att nyttjandegraden blir 20 procent per fastighet för friliggande hus och maximalt 50 procent för radhus.

Tomtstorlekarna kommer vara stora med minst 1 300 kvadratmeter för de friliggande husen och minst 200 kvadratmeter för radhusen.

Högsta nockhöjd kommer bli 8,5 meter och husen får maximalt ha två våningar.

Detaljplanen ställer också krav på en sammanhållen gestaltning och därför ska taken vara av typen sadeltak eller pulpettak med tegelfärgade takpannor och fasaden ska utformas med träpanel.

Powered by Labrador CMS