Mimer och Hyresgästföreningen är oense om nästa års hyror. Foto: Mostphotos
Mimer och Hyresgästföreningen är oense om nästa års hyror. Foto: Mostphotos

Hyresgästföreningen och Mimer oeniga om nya hyran

Förhandlingarna om Mimers nya hyror har tillfälligt avbrytits. Mimer har nu begärt medling hos Hyresmarknadskommittén.

Publicerad

Redan i november kom första signalerna om att förhandlingarna om Mimers nya hyror skulle bli tuffa. Nu fortsätter kampen. Hyresgästföreningen och Mimer, som sitter vid förhandlingen är fortsatt långt ifrån varandra.

– Det är synd att vi även i år inte kan komma överens, men vi tror och hoppas på ett medlingsförslag som ligger närmare vårt, säger Carina Gustavsson, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Mimer.

– Överenskommelser med andra stora fastighetsbolag i Västerås har gjorts på en rimligare nivå med hänsyn till rådande pandemi. Det kommunalägda fastighetsbolaget Mimer skulle mycket väl kunna hantera en något lägre vinst när många av deras hyresgäster drabbas hårt ekonomiskt av pandemins konsekvenser, säger Carina Gustavsson.

Om Hyresmarknadskommittén inte kan enas kring ett medlingsförslag, eller om Mimer eller Hyresgästföreningen förkastar det, får kommittén fatta ett beslut om nästa års hyror.

Mimer menar dock inte har avbrutit förhandlingen.

– Vi har en förhandlingsöverenskommelse som ger parterna möjlighet till i första hand medling om vi inte får till ett lokalt avtal efter rimliga ansträngningar. Kommer vi inte överens i en medling så kan en sista utväg vara att nyttja vårt gemensamma tvistlösningsorgan, uppger de i ett mejl till Västerås Tidning där de svarar på Hyresgästföreningens uttalande.

– Mimer strävar alltid efter att nå lokala hyresöverenskommelser men står vi för långt ifrån varandra i den lokala förhandlingen så lyfter vi förhandlingen till nästa nivå som vår överenskommelse stadgar, avslutar Mimer.

Inledningsvis ville Mimer höja hyrorna med 2,7 procent men reviderade sitt yrkande till 2,3 procent. Hyresgästföreningens motbud är en höjning med 0,5 procent.


Powered by Labrador CMS