Säljs. Region Västmanland säljer sjukhusbyggnaden till ett privat företag. Foto: Pia Nordlander

Försäljning ger förutsättningar för nytt liv för sjukhusbyggnaden i Sala

Sedan sjukhuset i Sala byggdes på 1960-talet har sjukvården förändrats och lokalerna passar inte längre för modern vårdverksamhet. Därför säljer nu Region Västmanland sjukhusbyggnaden i Sala till ett privat företag. Alternativet hade varit att riva alltihop, vilket hade medfört en mycket dyr marksanering.

Publicerad

Försäljningen omfattar cirka 20 000 kvadratmeter byggnadsyta fördelade på flera våningsplan samt cirka 21 000 kvadratmeter tomtyta. Det är ProNordic AB, som köper fastigheten och som planerar att både bevara området och utveckla det.

– Det känns bra för alla parter att vi nu hittat en seriös aktör som vill skapa ny verksamhet i ett gammalt sjukhus, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Överlåtelse i maj

Budet var på 54,6 miljoner kronor. Inom ramen för det har saneringskostnader för fastighetens inbyggda miljöskuld per idag fördelats mellan köpare och säljare och köpeskillingen med den kompensationen i beaktande uppgår till 17,6 miljoner kronor.

Innan avtalet kan vinna laga kraft måste det först godkännas av regionfullmäktige vid sammanträdet den 20 april. Beräknad överlåtelse blir i mitten av maj. Fram tills dess att den nya vårdbyggnaden i Sala är inflyttningsklar i slutet av 2022, kommer sjukhusverksamheten fortsätta i samma lokaler som nu. Under den tiden betalar regionen hyra till ProNordic AB.

– Det är mycket glädjande att det gamla sjukhuset kommer till samhällelig nytta. Affären är till fördel för regionen, Sala kommun och dess invånare, avslutar Denise Norström.

Denise Norström (S) Foto: Region Västmanland
Powered by Labrador CMS