Antikroppstest missades under graviditet – foster led blodbrist

En kvinna testades aldrig för antikroppar mot röda blodkroppar under graviditetsvecka 24 – som reglerna föreskrev. Senare visade det sig att hennes foster led av blodbrist och behövde transfusioner fram till förlossningen. Händelsen lex Maria-anmäls nu, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Publicerad

Enligt de då gällande föreskrifterna skulle samtliga gravida kvinnor screenas för så kallade erytrocytantikroppar, antikroppar mot röda blodkroppar, under graviditetsvecka 24 och 35. Syftet med screeningen är att ta reda på om moderns och fostrets blodgrupper är oförenliga.

Under den andra delen av sin graviditet sökte kvinnan sjukvård akut då hon upplevde att fostret rörde sig mindre. Undersökningarna visade att fostret led av blodbrist, vilket ledde till att kvinnan remitterades till Centrum för fostermedicin i Huddinge.

Analyserna visade att kvinnans och fostrets blodgrupp var oförenliga, vilket hade medfört en nedbrytning av fostrets röda blodkroppar – en extremt ovanlig komplikation. Under den resterande delen av graviditeten behövde fostret flera återkommande blodtransfusioner. Barnet kommer att följas enligt ett nationellt uppföljningsprogram.

Den berörda verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

Sedan den 1 mars 2021 gäller nya nationella föreskrifter vilket innebär att screening för erytrocytantikroppar utförs redan i graviditetsvecka 10-12, samt i vecka 27-29.

Powered by Labrador CMS