Västeråsmajoriteten.
Västeråsmajoriteten.

Västerås stads brottsförebyggande arbete får tummen upp

Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad genomfört en granskning av kommunens brottsförebyggande arbete för unga, som presenterades på torsdagens kommunfullmäktige.

Publicerad Senast uppdaterad

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har ett ändamålsenligt brottsförebyggande arbete, skriver kommunstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Västerås stad har via trygghetsrådet ett väldigt nära samarbete med polisen. Det finns även en struktur för att tillsammans med polis, näringsliv och andra berörda parter systematiskt kartlägga brottsligheten i kommunen. Vi är på det viset lite unika i Sverige och andra kommuner tittar med stort intresse på det vi gör här, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett gemensamt löfte från Västeråsmajoriteten inför mandatperioden var att satsa på tryggheten i kommunen. Under 2023 öronmärktes 15 miljoner till trygghetsskapande åtgärder, som familjestödjare, avgiftsfria lovaktiviteter och trygga stråk. I årsplanen för 2024 läggs ytterligare 17 miljoner på trygghetsskapande åtgärder, alltså sammanlagt 32 miljoner kronor.

– Fem av de 17 miljonerna som vi förstärker med nästa år går till att fördjupa arbetet i trygghetsrådet och för att ytterligare stärka samarbetet mellan kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle. Brottsligheten behöver bekämpas med samhällets samlade kraft, säger Amanda Grönlund (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Fem miljoner går till förebyggande arbete inom nämnden för idrott, fritid och förebyggande, fem miljoner till trygghetsskapande kulturaktiviteter och två miljoner till fler sommarjobb för högstadieungdomar. 

– Det bästa vi från kommunen kan göra för att förhindra att människor dras in i kriminalitet är att arbeta förebyggande. I årsplanen för 2024 ökar vi bland annat antalet sommarpraktikplatser för ungdomar i högstadiet från 250 till 500 platser. Att unga erbjuds möjlighet att tjäna egna pengar bidrar till att färre lockas in i kriminalitet. Det gör dem även till goda förebilder för andra unga, framför allt de yngre, säger Anna Maria Romlid (V), kommunalråd.

Åtgärder som nuvarande och tidigare majoriteter gjort för att lyfta de västra stadsdelarna har gett positivt resultat. Fler och fler barn ser sina föräldrar gå till arbete, kriminaliteten minskar och den generella tryggheten ökar. Men det finns arbete kvar att göra. I förra veckan meddelade polisen att Bäckby fortsatt finns på deras lista över utsatta områden i Sverige. 

– Trots att det går åt rätt håll så är vi såklart inte nöjda. Nu gäller det att hänga i och fortsätta utveckla Bäckby. Arbetet med att vidareutveckla Bäckby centrum fortsätter, det finns en bra samverkan med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle och från kommunens sida möter vi upp med alla åtgärder som polisen önskar att vi ska göra, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Powered by Labrador CMS