Renoveringen av Botaniska trädgården skjuts framåt

Den ursprungliga planen var att Botaniska trädgården skulle börja renoveras under hösten för att skapa en mer pedagogisk inriktning, men nu förskjuts starten då undersökningar visar att det kan finnas dräneringsbehov på det närliggande huvudbiblioteket.

Publicerad

Västerås stad skriver i ett pressmeddelande att samordningen av de båda projekten kan komma att spara många skattekronor i slutändan.

– Det är förstås synd att renoveringen av Botaniska trädgården senareläggs. Men samtidigt är vi väldigt glada för att vi kunde identifiera det här behovet nu. Det är viktigt för oss att hushålla med våra resurser och att skapa en långsiktigt fin trädgård för västeråsarna, säger Ingela Isaksson stadsträdgårdsmästare i Västerås.

Nu återstår flera undersökningar för att slå fast vilka åtgärder som behöver genomföras på biblioteket. Staden behöver vänta in ett resultat innan man kan ge besked om den nya tidsplanen för renoveringen av Botaniska trädgården.

– För att inte behöva riva upp Botaniska igen vid en eventuell dränering av biblioteket vill vi göra mer utförliga utredningar av biblioteksbyggnadens behov först. Om vi gör klart Botaniska trädgården innan vi vet vilka behov det finns av dränering så kan den ju behöva göras om igen. Det hade kostat extra pengar och resurser, säger Marcus Perzon som är stadens fastighetsförvaltare för huvudbiblioteket.

Det eventuella samordningsbehovet mellan olika renoveringar visade sig när planeringen inför den nya Botaniska trädgården satte i gång.

– Den här typen av samordningsbehov uppstår ibland när planeringen går framåt. Det här är ett gott exempel på när samordningen fungerar väl och planerna kan justeras innan de börjar kosta pengar. Detta kunde ske tack vare en nära dialog mellan gatu- och parkenheten och fastighetsenheten, säger Marcus Perzon.

Något som inte pausas är planeringen av hur Botaniska trädgården ska se ut i framtiden.

– Nu pågår arbetet med att planera hur Botaniska ska bli. Vi tar fram ritningar för nya växter och ny belysning. Att renoveringen senareläggs har den positiva effekten att vi får mer tid till att samverka med andra aktörer exempelvis när det gäller att ta hand om växter som det kan finnas ett intresse för att bevara, säger Ingela Isaksson.

Powered by Labrador CMS