Nya siffror från SCB: Allt färre västeråsare lever på bidrag

Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag har minskat i Västerås kommun sedan 2014, visar ny statistik från SCB. Samma utveckling ser man i riket som helhet.

Publicerad

Förklaring

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner.

Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året minskade med 8 procent i Västerås under 2022. Det totala antalet var 12 677 personer, vilket motsvarar 14 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

I hela riket har antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag minskat stadigt sedan mitten av 1990-talet, med undantag för enskilda år. Sedan 2014 har det minskat med 16 procent.

— Vi ser en sådan utveckling även i Västerås. Antalet har minskat med 6 procent. Det är ändå en förhållandevis liten minskning jämfört med andra kommuner, säger Johanna Frodell, utredare på SCB i ett pressmeddelande.

Powered by Labrador CMS