Skolorna får självprovtagnings-kit. Foto: JIRI HERA
Skolorna får självprovtagnings-kit. Foto: JIRI HERA

Skolor får självprovtagnings-kit för att motverka spridning av covid

Region Västmanland delar ut självprovtagnings-kit för covid-19 till skolor där det finns konstaterad smitta. Detta för att minska smittspridningen i skolorna, och därmed i samhället i stort. Hittills har cirka 2 500 tester delats ut till västmanländska skolor sedan starten i augusti.

Publicerad

– Även om restriktionerna lättats så finns viruset fortfarande kvar. Självprovtagnings-kit är ett av flera redskap för att kunna stoppa eventuella smittkedjor så tidigt som möjligt, och är en viktig del i vårt smittspårningsarbete, säger Daniel Heimer, biträdande smittskyddsläkare.

Så här fungerar det:

När det finns minst två konstaterat smittade i en klass tar skolans rektor kontakt med Enheten för smittskydd och vårdhygien på Region Västmanland, som då skickar testen till skolan för vidare distribution till klassens elever. När testerna är klara skickas de tillbaka för laboratorieanalys.
Gymnasieelever gör testet själva på skolan och registrerar sina test via sin e-legitimation.
Grundskoleelever tar med sig testet hem för att få hjälp av en vuxen. För barn under 13 år krävs att vårdnadshavaren har e-legitimation för att registrera testet. Barn äldre än 13 år behöver egen e-legitimation. Saknas e-legitimation får man ringa Kontaktcenter på 1177 för att få hjälp att boka en provtagning.

– Smittspårningsarbetet när det gäller covid-19 kommer att fortgå så länge det finns behov av det, avslutar Daniel Heimer.

Powered by Labrador CMS