Magnus Uhlin, direktor vid Västerås stadsmission som köpt in bostadsrätter som ska användas av hemlösa i Västerås.
Magnus Uhlin, direktor vid Västerås stadsmission som köpt in bostadsrätter som ska användas av hemlösa i Västerås.

Stadsmissionen köper bostadsrätter – för att minska hemlösheten

– Vägen att gå för att minska hemlösheten är genom bostadsintegration och stöd i hemmet, säger Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission. Som ett led i detta har nu Västerås stadsmission investerat i bostadsrätter på Öster Mälarstrand.

Publicerad

Västerås stadsmission arbetar med människor i utanförskap. Många av dem som organisationen möter lever i någon form av hemlöshet, men hos flera finns även andra orsaker som bidrar till utanförskapet. Att ha ett eget hem och en trygg punkt att utgå ifrån kan vara avgörande för den som kämpar med övrig eventuell problematik så som psykisk ohälsa, arbetslöshet, missbruk eller andra sociala utmaningar.

Därför väljer Västerås stadsmission att investera i två bostadsrätter för att aktivt kunna arbeta med bostadsintegration som en del i arbetet mot att nå ett av organisationens lokala mål – Ingen hemlöshet.

De nyproducerade bostäderna, belägna på Öster Mälarstrand, beräknas vara klara för tillträde under hösten 2021.

Tack vare att Västerås stadsmission fick ett förmånligt erbjudande om att till ett reducerat pris köpa två bostadsrätter, ansågs de ekonomiska riskerna förhållandevis små då organisationen vid en eventuell försäljning troligtvis skulle få tillbaka det investerade kapitalet. Ambitionen är dock att behålla lägenheterna och förhoppningar finns att kunna utöka den här typen av verksamhet i framtiden.

Syftet med lägenheterna är att erbjuda en tillfällig boendelösning för den som har potential att med hjälp av en egen bostad och stöd i hemmet, på sikt klara av att hantera ett eget mer permanent boende. Parallellt med bostadsintegration har Stadsmissionen för avsikt att jobba med exempelvis arbetsintegration – detta genom den egna second handverksamheten – för att ge ytterligare förutsättningar för individen att leva ett hållbart liv utan fortsatt behov av stöd.

Genom att samverka mellan de olika verksamheterna inom organisationen vill stadsmissionen kunna förflytta människor från ett utanförskap till att vara inkluderade i samhället och leva hållbara liv, oberoende av vad anledningen till utanförskapet är.

Västerås stadsmissions fem lokala mål för ett mer hållbart Västerås är:

• Ingen hemlöshet

• Alla är trygga

• Ingen ensamhet

• Ingen psykisk ohälsa

• Alla kan arbeta

Behov av sociala bostäder är stort

I slutet av 2019 genomfördes en hemlöshetskartläggning av Västerås stad som väntas ges ut någon gång under första kvartalet 2020. Om siffrorna liknar föregående års rapport är antalet hemlösa västeråsare ca 570 st. Västerås stadsmission kommer att arbeta med urvalsprocesser med målsättning att de individer som erbjuds boende i de två lägenheterna är de som bedöms ha störst behov av, samt störst potential att, med hjälp av en bostad kunna bryta sitt utanförskap.
– För att minska hemlösheten krävs en nationell hemlöshetsstrategi. Våra närmsta grannländer Norge och Finland jobbar utifrån liknande modell och har lyckats väldigt väl i frågan. I Finland har man mer än halverat hemlösheten. Hemlösheten är till största del ett bostadspolitiskt problem och att bygga fler- och rätt typ av bostäder skulle minska hemlösheten även i Västerås. Den här modellen är något som Västerås stadsmission tror väldigt starkt på, säger Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission.

Powered by Labrador CMS