Joakim Widell (KD), Jenny Freed (S), Karin Westlund och Lars Nordin (V) i tekniska nämnden representerar Västeråsmajoriteten som nu inför avgisfria bussresor för asylsökande och för flyktingar enligt massflyktsdirektivet.

Gratis buss för asylsökande

Västeråsmajoritetens förslag om avgiftsfria bussresor för asylsökande fick bifall när tekniska nämnden sammanträdde på torsdagen.

Publicerad

I våras hade flyktingar från Ukraina möjlighet att åka gratis kollektivtrafik i Västerås, något som de tog tillvara på, sammanlagt blev det cirka 40 000 bussresor.

På torsdagen fattade tekniska nämnden beslut om att återinföra avgiftsfria resor för flyktingar från Ukraina enligt EU:s massflyktdirektiv, men också att bredda satsningen så att även asylsökande kan ta bussen gratis. Migrationsverkets ersättning till asylsökande är 71 kronor per dag för vuxna ensamstående.

– Det är en väldigt utsatt grupp som behöver all hjälp de kan få av samhället för att ha ett drägligt liv. De måste kunna ta sig till språkutbildningar, fritidsaktiviteter och annat för att inte bli helt isolerade, säger Lars Nordin (V), ordförande i tekniska nämnden.

Sedan tidigare finns ett nämndinitiativ från Miljöpartiet och Centerpartiet om att utreda frågan. Nu skyndar Västeråsmajoriteten på processen med dagens beslut som innebär att avgiftsfria bussresor för personer med ett så kallat LMA-kort ska införas snarast.

– Det blir snabbt kallare ute och då vet vi att fler har behov av bussen för att kunna förflytta sig. Människor som flytt från Ukraina kunde åka avgiftsfritt i våras fram till september, vilket underlättade mycket för en grupp som lever med ytterst små ekonomiska marginaler. Den nya majoriteten är enig om att underlätta för alla med LMA-kort, och vi behöver snabba på för att komma till skott, säger Karin Westlund (C), vice ordförande i tekniska nämnden.

Att införa avgiftsfria bussresor för personer med ett så kallat LMA-kort är en av punkterna i den överenskommelse som Västeråsmajoriteten (S, V, C och KD) slöt efer valet.

LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. Ett LMA-kort utfärdas av Migrationsverket och är ett bevis på att personen är asylsökande och får vara i Sverige i väntan på beslut.

Powered by Labrador CMS