Det här vill politikerna i Västerås

Nu har samtliga partier som idag har plats i Västerås kommunfullmäktige satt sina listor till kommunvalet 2018. Vi ställde frågan till samtliga förstanamn: Vilken är den viktigaste frågan för dig att driva i Västerås de kommande fyra åren?

Elisabeth Unell (M)

– Jag skulle säga utbildning. Utbildning, kompetens och kunskap. Det börjar i förskolan där jag skulle säga att vi behöver mindre barngrupper. Går vi sedan vidare till grunskolan behöver fler klara godkänt, och där fler behöver nå toppbetygen. Sedan kan man fortsätta upp till gymnasiet: fler måste få en gymnasieexamen och det måste också alltid löna sig att få en gymnasieexamen. Kompetens som näringslivet behöver i Västerås, där vi måste få ording på matchandet. Nya västeråsare måste komma i arbete snabbare och då krävs det utbildning och att man lär sig svenska snabbare. Det handlar om utbildning hela vägen: från barnen i förskolan till de nya vuxna som kommer till Västerås.
Vilket åtgärd vill ni lyfta fram för att utbildningssituationen ska bli bättre i Västerås?
– Det räcker inte med en åtgärd, utan det krävs mängder av åtgärder hela vägen: färre barn i barngrupperna, mer undervisningstid i skolan, tydligt ansvar till respektive skola och det måste finnas en nolltolerans mot skolor som inte klarar kvalitetskraven.

Amanda Agestav (KD)

Elisabeth Unell. Foto: Pia Nordlander
Elisabeth Unell. Foto: Pia Nordlander

Det är trygghetsfrågan. Det handlar framför allt om att minska utanförskap, för det är en viktig trygghetsfaktor. Att man inte lever vid sidan av samhället utan att man är med och bidrar och har ett jobb att gå till. Då är frågor som rör näringslivsklimatet, att det finns fler jobb jätteviktig och även familjefrågan. I familjen skapas den grundläggande tryggheten.
Vad har då ni kristdemokrater för åtgärder för att öka tryggheten i Västerås?
­ Det grundläggande handlar om att stötta upp familjer, och att det finns stöd när familjen behöver det: i form av familjecentrum, familjebehandling och så vidare. När det kommer till företagsklimatet vill vi så klart se till att vi har ett bra företagsklimat och i kommunen handlar det om att ha bra servicegaranti till våra företag. Västerås är bra - men vi kan bli bättre.

Anders Teljebäck (S)

­ För mig är det så att det finns ingenting som kan vara viktigare för mig att driva än barn och ungas uppväxtvillkor framför allt när det gäller skolan. Att unga får med sig de kunskaper de behöver för resten av livet. Sen behöver vi ha en bra vård- och omsorgspolitik, men om jag måste välja en fråga så är det skolam och barn och ungdomars uppväxt.
Hur vill ni verka för att förbättra situationen för barn och unga?
– Om vi tar skolan först: tidigare har skolan i väldigt stor utsträckning fått sköta sig själv, vi har skolnämnder och en barn- och utbildningsförvaltning, men jag menar att det här måste vara en fråga för alla förvaltningar. Vi har fattat beslut om i kommunfullmäktige att alla förvaltningar ta fram en plan på hur man ska stödja och stärka ungdomars uppväxtvillkor och skolan. Vi ska också ta fram konkreta mål på vad vi vill uppnå. Sen behövs resurser också, och vi har tillfört resurser under den här mandatperioden. Men det viktiga är att veta hur vi ska sätta in dem på bästa sätt.

Anna Maria Romlid (V)

Amanda Agestav. Foto: Pia Nordlander
Amanda Agestav. Foto: Pia Nordlander

– Det är frågan om en jämlik skola. Eftersom vi ser idag att Västerås är en av de kommuner som satsar minst på skolan, och vi tycker att det blir väldigt orättvist eftersom alla barn inte får samma hjälp eller chans utifrån behov och bakgrund. Vi har låg lärartäthet, få kuratorer, inte så många skolbibliotikarier och vi har svårt att erbjuda stöd. Därför skulle jag vilja se att vi satsade rejält på skolan den kommande mandatperioden. Vi vill bland annat höja skolpengen med 50 miljoner kronor.
Vilken pott vill ni ta de pengarna ifrån?
– Vi vill inte ta pengar från någon pott, för vi ser inte att det är möjligt att göra det som det ser ut idag. Vi vill ha en skattehöjning.
Med hur mycket då?
– Vi har inte gått ut med exakt vad vi ska gå till val på, men i tidigare budgetar har vi sagt 35 öre.

Anna Thunell (MP)

– Det jag verkligen vill satsa på nästa mandatperiod är frågan om hur man kan gifta ihop miljöfrågor med sociala frågor. För mig är det som två sidor av ett mynt: det som är bra för miljön är bra för människorna och det som är bra för människan är bra för miljön. Konkreta exempel på det kan vara exempelvis att fortsätta arbetet med en giftfri förskola, fortsätta utveckla konceptet framtidens mat, inte minst inom äldreomsorgen. Jag tänker att man på längre sikt även börjar titta på arbetstidsförkortning för vissa arbetsgrupper, främst inom vård och omsorg. Vi kommer att ha tankar kring sex-timmarsarbetsdag i vårt valmanifest som kommer.
På vilket sätt hör det ihop med miljöfrågan?
– Alla måste kunna leva på sin lön, men man måste också våga diskutera frågan om vi får mer tid över till annat än jobb, så kanske inte prylkonsumtion är det viktigaste. Det kanske finns andra värden i livet man skulle prioritera mer till exempel mer tid med barnen.

Jesper Brandberg (L)

Anders Teljebäck. Foto: Pia Nordlander
Anders Teljebäck. Foto: Pia Nordlander

– Då är det frågan om skolresultaten och kvalitén i grundskolan. Skolresultaten har fallit kraftigt i Västerås och det får enormt negativa effekter för staden. När Liberalerna, dåvarande Folkpartiet, lämnade makten i Västerås 2010 hade 78% av de som gick ut grundskolan godkänt i alla ämnen. Idag är motsvarande siffra 68%. Under samma tidsperiod har utvecklingen i hela riket gått från 77% till 74% idag. Så det har visserligen skett en minskning i hela landet, men i Västerås har det fallit med 10 procentenheter.
Vad vill ni göra?
– Skolan behöver mer resurser. Vi går till val på att kraftigt tillföra resurser till grundskolan. Bland annat satsa på att ha två lärare per klass i lågstadiet i de klasser där behovet är som störst.
Hur vill ni omfördela pengarna?
– Vi tycker att det slösas bort pengar på många håll. Flygplatsen är ett exempel, överdrivna satsningar på badhus är ett annat exempel, att bygga ett nytt kommunalt huvudkontor åt kommunalägda bolag är ett tredje exempel. Vi tror att vi kan spara mycket pengar på att sluta slösa bort dem.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

- Sammanhållningspolitik, som för oss betyder ett sammanhållet samhälle alla drar åt samma håll. Andra brukar kalla det för integrationspolitik, men vi ser det inte så riktgt, utan vi vill ha ett sammanhållet samhälle. Vi vill stoppa att samhället slås isär, och där ingår alla delar som vi ser det. Ett sammanhålla samhälle handlar om att göra rätt prioriteringar och politik handlar om prioriteringar och vi ser att det är felprioriteringar nu. Äldreomsorgen är en stor del av det. Vi vill lägga stora prioriteringar på äldreomsorgen - och det kan vi göra genom att samhället är sammanhållet.
Vad har ni för förslag på åtgärder för att nå dit?
­ På kommunnivå handlar det om att dra ner på integrationspolitiken: till exempel integrationsprojekt, föreningsbidrag och pengar som satsas i skolan. det finns många sådana områden. Vi vill också spara in på klimatprogrammet som finns i Västerås stad, för vi tror inte på de satsningar som finns där.

Vicki Skure-Erksson (C)

Anna Maria Romlind. Foto: Tess Lundin
Anna Maria Romlind. Foto: Tess Lundin

– Det är att alla i Västerås ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och att det ska finnas en positiv anda i Västerås: här kan du lyckas, oavsett om du är född här, vilken situation du är i livet, om du är nyinflyttad. Just att alla får möjlighet att ta del av samhället. Och en del i det handlar om att man ska kunna bo och utvecklas i hela kommunen, inte bara tätorten. En förutsättning är att vi har infrastruktur i hela kommunen och där vet vi att vi har vita fläckar när det gäller både bredband och mobiltelefoni. Och just när det gäller det så är det ännu viktigare idag när Telia drar undan telefonledningar, då måste vi se till att det ombesörjs på annat sätt.
Vad vill ni gör då, för att hela kommunen ska växa?
– Bredband är en viktig sak, och det är viktigt att vi har service runt om i kommunen. Vi har under den här mandatperioden drivit på att vi ska göra ortsanalyser, så att alla orter har ett utvecklingstänk. Där har vi en bit kvar. Det har genomförts på några ställen, men inte i den utsträckning som vi vill.

Anna Thunell. Foto: Västerås stad
Anna Thunell. Foto: Västerås stad
Jesper Brandberg.
Jesper Brandberg.
Ann-Christine From Utterstedt. Foto: Pia Nordlander
Ann-Christine From Utterstedt. Foto: Pia Nordlander
Vicki Skure-Eriksson. Foto: Pia Nordlander
Vicki Skure-Eriksson. Foto: Pia Nordlander
Powered by Labrador CMS