Läkemedel mot virusinfektion gav akut njursvikt

En patient drabbades av en allvarlig läkemedelsbiverkan i samband med vård för en hjärninflammation. Detta ledde till att patienten behövde intensivvård och akut behandling med hemodialys. Nu lex Maria-anmäler Region Västmanland händelsen för att få klarlagt om något kunde ha gjorts annorlunda.

Publicerad

I ett pressmeddelande skriver Region Västmanland att patienten kom till akutmottagningen med feber, huvudvärk och förvirring. Undersökningen gav misstanke om en virusutlöst hjärninflammation. Det är ett tillstånd som kräver omedelbar behandling med virushämmande läkemedel, vilket patienten fick.

Under behandlingens gång försämrades patientens njurfunktion snabbt, vilket medförde att toxiska nivåer av läkemedlet ansamlades i blodet. Patienten flyttades till intensivvårdsavdelningen för så kallad hemodialys – en behandling där blodet renas utanför kroppen.

Akut njursvikt är en mycket sällsynt biverkan av det använda läkemedlet. Som regel återhämtar sig njurfunktionen efter att man slutat ge läkemedlet, vilket även skedde i detta fall.

Enligt Region Västmanlands egen utredning går det inte att säga med säkerhet att något fel har begåtts i samband med medicineringen, men det kan inte heller inte uteslutas att något kunde ha gjorts annorlunda för att förhindra förloppet. Eftersom det finns risk för biverkningar vid all läkemedelsanvändning, och även allvarliga biverkningar, är det viktigt att sjukvården ständigt ser över sina rutiner för att minska den risken, vilket berörd verksamhet redan har gjort.

Powered by Labrador CMS