Stora skador. En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020. Foto: Yaman Albolbol

Granbarkborren har slagit hårt mot skogen i Västmanland

En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. Enligt Skogsstyrelsen är omfattningen på skadorna värst i Värmland, Västmanland och Södermanland.

Publicerad

– Den här första bedömningen av årets skador visar att vi fortfarande har mycket stora problem med granbarkborre och att den även i år har orsakat miljardförluster för skogsägare i södra halvan av landet, säger Kerstin Ström, Skogsstyrelsen, som leder samverkansprojektet Stoppa borrarna.

Skillnaden jämfört med förra året är att vi ser en förskjutning norrut med ökade skador i Svealand och minskade skador i Götaland. De preliminära siffrorna visar att cirka 4,5 miljoner kubikmeter skog skadats i Svealand, medan siffran i Götaland landar på cirka två miljoner kubikmeter. Förra året var siffrorna ungefär det omvända mellan landsdelarna.

Alarmerande siffror

Att skadorna har ökat i Svealand var väntat, eftersom utbrottet av granbarkborre startade senare här jämfört med Götaland. En angreppscykel sträcker sig vanligtvis över tre-fyra år och därför är det naturligt att vi nu ser en minskning i Götaland medan kurvan fortfarande stiger i Svealand.

– Vi hade förväntat oss stora skador i Svealand, men dessa preliminära siffror är ändå alarmerande. Nu behöver vi analysera vad den stora ökningen kan bero på, särskilt i Västmanland och Sörmland där omfattningen av skadorna tycks vara som värst, säger Kerstin Ström.

Kraftsamling i Götaland

En förutsättning för att angreppskurvan ska börja minska är dels att vädret är gynnsamt, dels att granbarkborrarna bekämpas. Något man verkar ha lyckats med i Götaland.

– Nu ser vi att de insatser som gjorts i Götaland sedan utbrottet startade sommaren 2018 har gett effekt. Medvetenheten hos skogsägarna har ökat och det har gjorts en enorm kraftsamling för att hitta och bekämpa angreppen. Samtidigt är även 2 miljoner kubikmeter en mycket hög siffra, så vi kan absolut inte börja slappna av, säger Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra Skogsägarna.

Granbarkborreskadad skog 2020

1. Värmland: 1 251 000 kubikmeter

2. Västmanland: 1 100 000 kubikmeter

3. Sörmland: 1 002 000 kubikmeter

4. Kalmar: 675 000 kubikmeter

5. Östergötland 546 000 kubikmeter

Powered by Labrador CMS