Larm om råttinvasion: Så håller du gnagarna borta

Med höstens intåg söker sig råttorna inomhus i skydd mot kylan. I år kommer dock råttinvasionen tidigare än vanligt och antalet råttsaneringar slår alla rekord – på grund av ”hemestrande” svenskar, enligt Trygg-Hansa. Men det går att undvika ovälkommet besök. Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa delar med sig av tio tips som minskar risken för råttor i bostaden.

Publicerad

De flesta svenskar har i år semestrat hemma i Sverige vilket innebär att våra parker, stränder och gator varit fulla av vad vi människor betraktar som rester och skräp, men som blir till en festmåltid för råttorna. Årets råttinvasion kommer därför tidigare än vanligt och spås bli rekordstor – försäkringsbolaget Trygg-Hansas saneringspartner Nomor har redan gjort närmare 40 000 gnagarsaneringar hittills i år.

−Vanligtvis tar råttinvasionen fart i oktober då råttorna söker sig in i värmen, men i år har råttorna kunnat festa på mer än bara fallfrukt och den vanliga mängden skräp och därmed förökat sig kraftigare än vanligt vilket innebär större problem. Faktum är att det var väldigt hektisk redan under sommaren sett till antalet råttsaneringar och hösten ser nu ut att slå alla rekord, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Mer än obehag

Genom att ta bort allt som ger råttor föda och skydd gör man miljön ogästvänlig och minskar risken för att råttorna bygger bon i anslutning till eller i huset.

Fallfrukt, matsvinn och annat skräp i trädgården eller på gården lockar lätt till sig råttor, likaså dåligt tillslutna sopkärl och komposter. Undvik också att ha mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare och se till att även sopkärl inomhus sluter tätt.

− Råttor som söker sig inomhus medför inte bara obehag och illaluktande avföring, utan framförallt en ökad skaderisk. Råttor gnager ofta på elkablar vilket kan orsaka brand, men de förstör även byggkonstruktioner när de bygger bo i väggar och isolering, säger Håkan Franzén.

Vanliga tecken på att man fått in råttor i hemmet är fotspår och gnidmärken samt gnagmärken vid dörrar och portar. Det är också vanligt att man hittar råttspillning, så håll utkik efter svart avföring som är ungefär lika stor som en olivkärna. På natten när det är tyst i omgivningen kan man dessutom ofta höra råttorna i väggar och under golv. Om man misstänker att man har ovälkommet besök bör man omgående kontakta sitt försäkringsbolag för att få akut saneringshjälp, annars är risken stor att råttorna förökar sig snabbt och åsamkar stora skador på fastigheten.

Västerås Tidning

redaktion@vasterastidning.se

Tips mot råttor

• Plocka bort fallfrukt!

• Håll rent och se till att sopkärl och komposter är väl tillslutna med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.

• Undvik att förvara mat för djur utomhus.

• Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.

• Skär ner buskage och växtlighet direkt intill fastigheten som erbjuder skydd för gnagare.

• Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.

• Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.

• Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare.

• Säkerställ att rördragningar för avlopp och ventilation som går in i fastigheten är tätade.

Powered by Labrador CMS