Nytt bostadsområde. Här i det nordvästra hörnet av Kopparlunden planerar Riksbyggen att bygga 1 000 nya bostäder. Bland annat planerar de ett höghus på 24 våningar. Foto: Google

Här planeras 1 000 bostäder – och ett nytt 24-våningshus

Riksbyggen har förvärvat fastigheten Verkstaden 20 i Kopparlunden av Svea Real och Scius Partners. Där planerar de nu att bygga 1 000 nya bostäder – bland annat ett 24 våningar högt höghus.

Publicerad

Riksbyggen planerar att förvandla det före detta verkstadskvarteret, som ligger längs E18, till ett levande bostadskvarter med stort hållbarhetsfokus.

Sammanlagt handlar det om cirka 1 000 nya bostäder, 700 bostadsrätter och 300 hyresrätter.

– Vi är mycket glada över förvärvet och den kommande byggnationen på Verkstaden 20 blir stommen i Riksbyggens bostadsproduktion i Västerås under många år. Nu får vi möjligheten att både bidra till ett mer hållbart Västerås och till stadens fortsatta tillväxt genom att tillföra nya bostäder, säger Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Bergslagen.

Verkstaden 20 ligger i den norra delen av Kopparlunden och innefattar bland annat byggnaden där Netonnet idag ligger. Byggstart beräknas ske under senare halvan av 2021 och första inflyttning är planerad till någon gång under 2023.

Förskola och dagligvarubutik

Förutom bostäder kommer även ett antal olika lokaler att tillföras för att skapa levande kvarter. Bland annat planeras för en dagligvarubutik och en förskola.

– Läget för Verkstaden 20 är perfekt för bostäder med närhet på till Västerås station och citykärna. Vi kommer att tillföra ”gröna ytor” och plantera växtlighet som blommar hela säsongen och minimera mängden hårdgjord yta. Allt för att skapa grönskande kvarter med innergårdar och mötesplatser för att människor ska träffas och trivas, säger Mikael Pettersson Sjölund.

Höjdbarriär mot E18

Längs E18 kommer en barriär för att hindra ljudet från E18. Barriären kommer att bestå av hus på minst åtta våningar, varav det högsta alltså planeras att bli 24 våningar.

I planen har har Riksbyggen inte bara tänkt att bygga nytt. För att behålla områdets karaktär kommer bland annat byggnaden längst västerut, längs Kopparbergsvägen att behållas.

– Den ska behållas i sin helhet i sitt yttre, med tegelfasaden och det sågtandsformade taket. Där har vi tänkt att skapa lokaler för olika verksamheter samt dagligvaruhandel, säger Mikael Pettersson Sjölund.

Det karaktäristiska sågtandshuset blir kvar. Foto: Jonas Edberg
Powered by Labrador CMS