De två byggnaderna med 30 lägenheter ska byggas helt av trä och är så kallade passivhus. Foto: Kjellgren Kaminsky och ETC bygg AB
De två byggnaderna med 30 lägenheter ska byggas helt av trä och är så kallade passivhus. Foto: Kjellgren Kaminsky och ETC bygg AB

Bygglov för nya hus på Öster Mälarstrand

Energisnåla passivhus och en ny förskola på Skallberget fanns på agendan inför byggnadsnämndens möte i torsdags.

Publicerad

Byggnadsnämnden gav på torsdagen bygglov för två flerbostadshus med hyreslägenheter som ETC bygg AB vill bygga på Öster Mälarstrand.

De två byggnaderna med 30 lägenheter ska byggas helt av trä och är så kallade passivhus, som är byggda för att behöva väldigt lite extern uppvärmning och gör samtidigt av med ytterst lite energi.

– Det här är ett projekt som har en hög ambitionsnivå på lösningar för hållbarhet och det kommer säkerligen att bli ett studieobjekt många stadsbyggare från hela landet, berättar Carl Arnö, direktör på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Vi välkomnar byggprojekt som testar gränserna för vad som kan göras för att bygga en hållbar stad, säger Lars Kallsäby och fortsätter:

– Det är fortfarande många som vill bygga i Västerås, inte minst bostäder. På andra ställen i landet ser man att marknaden bromsat in, särskilt vad gäller bostadsbyggandet.

2017 var ett rekordår för byggnadsnämmden, men har nu sett en avmattning, men det är fortsatt stort inflöde av nya planuppdrag och bygglov.

Nytt för barn på Skallberget

Den nya förskolan på Skallberget, som byggnadsnämnden också väntas besluta om, har en gestaltning som tar tydlig inspiration från naturen med träfasader och sedumtak. Tanken är att skapa en byggnad och förskolegård som inbjuder till lek i nära samklang med naturen. Den gröna ridån av träd och växter söder om förskolan behålls, med möjlighet till lek i en så kallad vild zon.

Förskolan är genom utformning och placering tänkt att länka samman bebyggelsen med naturmarken och minimera påverkan på naturmarken. Därför har det varit viktigt hur själva förskolebyggnaden anpassas till områdets karaktär för att smälta in i omgivningarna.

Powered by Labrador CMS